Skolvalet måste vara förutsägbart och rättvist

Vilken skola barnen får plats på påverkar Uppsalafamiljernas vardag under många år.

10 januari 2019 07:00

Det fria skolvalet har starkt stöd bland politikerna i Uppsala. Just nu är det bara Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ som vill avskaffa det nuvarande systemet. Men om skolvalet ska fungera som ett fritt val måste systemet vara lätt att förstå, förutsägbart, transparent och upplevas som rättvist.

Här finns en del arbete att göra. Den relativa närheten som används för urvalet är så tekniskt komplicerad att inte ens de som beslutar om principerna fullt ut förstår konsekvenserna. Föräldrar som inför skolvalet hört av sig till antagningsenheten har inte kunnat få svar på enkla frågor som vilken skola som är deras närmaste, en viktig parameter i urvalet.

UNT har i tidigare granskningar visat både på brister i kartunderlaget och att urvalssystemet ger absurda konsekvenser.

Hittills har kommunens antagningsenhet hänvisat till att ingen som överklagat fått rätt i högre instans. Dessutom hävdar de att det inte är möjligt att ändra de tekniska systemen så att de värsta absurditeterna försvinner.

Att få rätt mot kommunen när man överklagar är dock svårt. Förvaltningsrätten ska inte pröva om systemet är rättvist och rimligt, bara om den som överklagar kan bevisa att beslutet strider mot lagen.

Skolplaceringarna är dessutom ett myndighetsbeslut som politikerna i utbildningsnämnden ytterst är ansvariga för. Datorprogrammet som används i skolvalet kan aldrig vara ansvarigt om det uppstår absurda konsekvenser för vissa elever.

Både föräldrar och barn har rätt till ett system för skolplaceringar som inte bara håller sig inom lagens råmärken utan upplevs som både rättvist och rimligt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Heimer