Skattebetalare får mer att säga till om

Medborgare ska få vara med och prioritera hur skattemedel ska användas på landsbygden. Flera områden ingår i det nya pilotprojektet som sjösatts av Uppsala kommun.

6 december 2017 20:41

Kommunstyrelsen har beslutat att genomföra ett projekt i syfte att lyfta, skapa och stötta engagemang på landsbygden. I pilotprojektet medborgarbudget vill kommunen starta en dialog för att ge boende på landsbygden möjligheten att argumentera för sina idéer om hur skattemedel ska prioriteras lokalt.

– Erfarenheter visar att engagemanget hos människor ökar med inkludering i budgetprocesser. Det gynnar landsbygdsutvecklingen, bidrar till mer jämställdhet och är bra för demokratin, säger Ilona Szatmari Waldau (V), kommunalråd, i ett pressmeddelande.

Lokala representanter kommer att utses och de kommer sedan tillsammans med politiker och tjänstepersoner att komma fram till hur pengarna används på bästa sätt.

– Under lång tid har många Uppsalabor känt att vår landsbygd varit bortglömd och det måste vi ändra på. Vi vill stärka landsbygden med bostadsbyggande, företagande och bättre service men också genom att öka det lokala engagemanget, säger Erik Pelling (S), kommunalråd med ansvar för landsbygden.

Projektet drar igång under 2018 och först ut att delta är Järlåsa, Vänge och Södra Hagunda. Drygt tio orter till är en del av projektet, men där väntas arbetet dra igång senare.

– Jag hoppas att arbetet med medborgarbudgeten ska generera många bra idéer om hur vi tillsammans kan utveckla Uppsalas landsbygd grönt och hållbart, säger kommunalrådet Maria Gardfjell (MP).

Moderaterna står bakom projektet.

– Även om vi välkomnar förslag som leder till att vi reellt förbättrar förutsättningarna för en levande landsbygd så ställer vi oss kritiska till detta ovanifrånperspektiv. Möjligheten till att söka stöd för lokala projekt, som vi välkomnar, finns redan idag och till skillnad från S och MP har vi politisk representation och företrädare på landsbygden. Jag kommer att sitta med i den politiska styrgruppen för projektet och noga följa att pengarna verkligen går till lokala projekt som medborgarna vill ha och inte till massa administration och centrala kostnader som inte gynnar landsbygdens utveckling, skriver Therez Olsson (M) i en kommentar till UNT.

De involveras i projektet

Område 1, 2018: Järlåsa, Vänge, Södra Hagunda. 8803 invånare ger 528 180 kr.

Område 2, 2019: Björklinge, östra och västra Bälinge.14 070 invånare ger 844 200 kr.

Område 3, 2020: Gamla Uppsala, Storvreta, Vattholma och Skyttorp. 11 387 invånare ger 683 220 kr.

Område 4, 2021: Vaksalaområdet, Rasbobygden. 6736 invånare ger 404 160 kr.

Område 5, 2022: Danmark, Funbo, Almunge och Knutby. 8586 invånare ger 515 160 kr.

Källa: Uppsala kommun

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!