Skärmarna minskar möjlighet till fysisk aktivitet

Barn som sitter för mycket kan bli bensköra senare i livet. Om skärmtiden är boven är svårt att säga, men ju mer skärm desto mindre möjlighet till fysisk aktivitet, säger forskaren Daniel Berglind.

2 juli 2019 07:05

Daniel Berglind, folkhälsoforskare på Karolinska Institutet, menar att stillasittandet i sig inte är ett problem så länge den fysiska aktiviteten får plats på schemat, men att många barn i dag inte får tillräckligt med motion.

Rekommendationen är minst 60 minuters medelintensiv till intensiv aktivitet om dagen. Det innebär en energiförbrukning på tre gånger mer än vid stillasittande, till exempel en rask promenad, lek, fotboll och cykling.

– All aktivitet räknas. I vilken form det sker är mindre viktigt, men barnen bör röra på sig så pass att de blir andfådda, säger Daniel Berglind.

Barn är som mest aktiva i fyraårsåldern. När de börjar skolan blir de sedan mer och mer inaktiva för varje år som går.

– Problemet är stillasittandet om de inte rör sig någonting. Framförallt hopp och studs är bra för skeletthälsan, men överlag är den aktiviteten alldeles för låg i dag.

I barnåren fram till sena tonåren är den fysiska aktiviteten extra viktig eftersom skelettet då byggs upp.

– När vi kommer till en viss ålder kan vi träna hur mycket som helst, men inte öka benmassan längre. Däremot kan vi då bibehålla den vi har. Därför är det viktigt att vara fysiskt aktiv som ung för att ha en god skelettäthet att bevara genom livet, säger Daniel Berglind.

En god skeletthälsa kan också minska dödlighet i alltför tidig ålder.

– Benskörhet ökar risken för lårbensbrott, som ofta kan medföra komplikationer och följdsjukdomar, vilka i sin tur kan leda till en alltför tidig död. Med en bra skelettäthet minskar risken.

Det ligger ett stort ansvar på föräldrarna att barnen rör sig, enligt Daniel Berglind. Och det gäller att bygga bra beteenden redan från början.

– I dag kan vi få maten hemskickad, åka elscooter och i princip kunna leva ett liv utan att behöva gå utanför dörren. Vi har "ingenjörat" bort fysisk aktivitet. Barn gör som föräldrar gör och vi behöver sätta högsta prio på att barnen rör sig.

Som exempel rekommenderar han att gå i trapporna i stället för att ta rulltrappan, och lära barnen att röra sig redan som små.

Inaktivitet på grund av tid framför skärmen är svårt att mäta och studierna är få, men datorer och tevetittande leder ofta till stillasittande.

– Skärmar är knepigt eftersom de för det mesta leder till mindre aktivitet. Det är jättesvårt att veta om de är orsaken till stillasittande, men det är i princip omöjligt att få in rörelseaktiviteter om skärmtiden tar över. Dosen avgör giftet. När ska barnen hinna vara aktiva om de sitter framför skärmen flera timmar om dagen?

Daniel Berglind menar att det är illa ställt för dagens unga, att det enda sättet att få in mer rörelse i vardagen är en miljöförändring, att samhället måste tänka om.

I en pågående studie mäter han barns rörelse på förskolan. Hittills visar resultaten att förskolebarn rör sig dubbelt så mycket när de är utomhus i jämförelse med inomhus och att förskolans storlek avgör hur pass aktiva de är.

– Det handlar om miljöfaktorer. Barnen rör på sig mer i en miljö som är främjande för fysisk aktivitet, säger han.

Daniel Berglind tycker att skärmtid är lite av ett slasktrattsbegrepp och syftar på att det finns spel och filmer som faktiskt också främjar rörelse och träning, till exempel dansvideos och Pokémon Go.

– Hälsoeffekter kommer vid tillräckligt intensiv fysisk aktivitet, om detta sker med hjälp av en skärm är väl det bara topp, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!