Skandionhuset kan säljas

Den för sin arkitektur uppmärksammade fastigheten där Skandionkliniken finns kan säljas. Kommunalförbundet som driver cancerkliniken har fått första tjing och utreder nu ett köp.

23 augusti 2019 17:10

Vid Skandionkliniken behandlas sedan 2015 cancerpatienter från hela Sverige med protonstrålning. Klinikens första år har kantats av ekonomiska bekymmer. Som en möjlig väg framåt mot en tryggare ekonomi har ledningen visat intresse för att köpa fastigheten som man i dag hyr. Nu har fastighetsägaren Akademiska hus meddelat att man avser att sälja och att Skandion får förstahandsoption på ett köp. Utgångspunkten är att köpeskillingen skall motsvara marknadsvärdet.

För driften av kliniken har ett kommunalförbund med landets sju universitetssjukhusregioner bildats. Kommunalförbundets politiska ledning har gett förbundsordföranden Anders Sylvan uppdraget att utreda ett köp.

– Vi har inlett en diskussion och jag ska ta fram ett underlag som politikerna ska fatta beslut utifrån. Mer kan jag inte säga nu, säger Anders Sylvan.

Han ska presentera sitt underlag vid nästa direktionsmöte 11 september.

Enligt honom har ekonomin stabiliserats till följd av en ny finansieringsmodell och ett ökat antal patienter. Under 2018 var ökningen 20-procentig, vilket var över förväntan. Men ökningstakten har inte fortsatt.

– Vi har sett en avmattning under sommaren och får se om det bara är ett hack eller om det är en långsiktig nedgång. Våra prognoser säger ju att ökningen ska fortsätta flera år i och med att nya patientgrupper tillkommer som kan få behandlingen här, säger han.

Förutom cancerkliniken ingår även Hotel von Kraemer i fastigheten. Fastigheten har uppmärksammats mycket för sin spektakulära arkitektur och design.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Niklas Skeri