Sedan 2014 pågår byggandet av J-huset vid Akademiska sjukhuset där patienter ska erbjudas bland annat högspecialiserad cancervård. Med en budget på 2,3 miljarder kronor är J-huset ett av Region Uppsalas största byggprojekt genom tiderna.

Men utåt sett gör byggnaden än så länge inget särskilt modernt intryck. Isoleringsskivorna började sättas upp redan i höstas och har sedan dess varit utsatta för väder och vind. Isoleringen har hängt oskyddad på fasaden under så lång tid att den missfärgats och på sina håll vittrat sönder. Stora sjok av de numera gulbruna plattorna har ramlat ner på marken.

Isoleringen ska kläs med ett lager av tegel som kommer att utgöra själva fasaden och murningen har nyligen kommit igång.

Artikelbild

Informerad. Regionrådet Börje Wennberg (S) har fått veta att det inte kommer att uppstå några fuktskador på J-huset.

Läsare har hört av sig till UNT och undrat varför isoleringsmaterialet fått vara oskyddat under så lång tid. Och finns det risk att skivorna sugit åt sig fukt som kan ge upphov till sjuka-hus-problem?

Redan i vintras ställdes liknande frågor till sjukhusledningen som då begärde svar från de byggansvariga.

I februari kom ett brev med lugnande besked. Sjukhusledningen fick veta att risken för framtida innemiljöproblem till följd av skador på isoleringen är ”näst intill obefintlig”.

De byggansvariga uppgav att det görs regelbundna kontroller för att eliminera eventuella problem.

Sedan dess har det gått ytterligare ett halvår och under tiden har isoleringen varit fortsatt oskyddad.

Enligt Gunnar Gedin, byggprojektledare för J-huset, är det dock inte så illa som det ser ut.

– Det finns ingen risk att fukt byggs in i isoleringen. Materialet tål att utsättas för regn utan risk för fuktproblem. Innan teglet muras upp utanpå isoleringen kommer de bitar som skadats att repareras.

Gunnar Gedin uppger även att det kommer att göras omfattande fuktkontroller innan fasaden färdigställs. De skador som syns på plattorna ska till största delen ha tillkommit vid transporten och hanteringen av materialet.

Varför har isoleringen fått sitta uppe så länge på fasaden innan den kläs med tegel?

– Isoleringsmaterialet har gjutits fast i väggstommen på en fabrik utomlands och levererats i ett stycke. Fönster och annat måste först monteras klart innan teglet kan påföras, säger Gunnar Gedin.

Hade det inte varit bättre att sätta upp isoleringen bara en kort tid innan tegelväggen uppförs?

– Ska man vara efterklok hade det varit bättre eftersom man då hade sluppit att reparera isoleringsmaterialet.

Regionrådet Börje Wennberg (S) säger att han för egen del inte tycker att fasadens nuvarande skick är någon vacker syn.

– Jag har själv reagerat och därför ställt kontrollfrågor. Jag har då fått klara besked att allt kommer att åtgärdas så att inte mögel uppstår. Fasaden håller nu på att kläs in i tegel och det ser bra ut. Det är ju slutresultatet som räknas.

Börje Wennberg säger att han fått information om att isoleringsmaterialet är helt oorganiskt vilket är gynnsamt när det gäller att undvika fuktskador.

Han framhåller att han själv inte har några kunskaper om byggnadsfrågor.

– Jag kan därför inte ge några kommentarer kring risken för fukt men jag kommer nog att ställa några ytterligare kontrollfrågor.

Enligt Boverket har byggherren och fastighetsägaren ett gemensamt ansvar för att utforma byggnader så att fukt inte orsakar skador, lukt eller mikrobiell tillväxt som kan påverka hygien eller hälsa.