Ska Uppsala förbjuda tiggeri?

UNT har under veckan rapporterat om en härva där flera personer i Uppsala tvingats tigga under hot. Vi har frågat politiska partier i Uppsala om deras syn på tiggeri och tiggeriförbud – en fråga som stötts och blötts de senaste åren. Och åsikterna i frågan är alltjämt delade.

16 februari 2018 07:26

Två kommuner har genom lokala ordningsföreskrifter helt försökt förbjuda tiggeri. Men trots beslut i kommunfällmäktige om regelskärpning har länsstyrelsen sagt nej. I en rundringning i Uppsala säger merparten av partierna att man inte tror på att helt förbjuda tiggeri.

– Vi från Socialdemokraterna är tydliga med att vi inte vill ha tiggeri i Uppsala. Men att tro att en ändring i de lokala ordningsföreskrifterna skulle vara en ”quick-fix” fungerar inte. Det handlar om att fortsätta agera uthålligt och tydligt från kommunens sida. Till exempel genom en aktiv och professionell socialtjänst, säger Erik Pelling (S).

Liberalerna och Vänsterpartiet menar att det inte är tiggeri som ska förbjudas utan snarare fattigdom.

– Man måste angripa de bakomliggande strukturella problemen, ett förbud löser inget. Fattigdom och brist på utbildning är bakomliggande orsaker och det måste lösas, säger Mohamad Hassan (L).

Ilona Szatmári Waldau (V) menar även att det finns administrativa problem med ett generellt förbud.

– Till exempel en skolklass som samlar in pengar till en skolresa genom att spela på våra gator, det skulle med ett generellt förbud inte vara tillåtet, säger hon.

Från Miljöpartiet och Centerpartiet menar man att frågan om tiggeri behöver lyftas till högre instanser.

– Jag tror att en lösning på de problem vi sett i till exempel Uppsala är att det lyfts till EU-nivå. Precis som den dom UNT rapporterade om för någon dag sedan, det är ett positivt tecken att EU och i det här fallet Rumänien agerar, säger Maria Gardfjell (MP).

Även om Centerpartiets Stefan Hanna säger att partiet är emot ett generellt förbud anser han att frågan bör lyftas till riksnivå. Han pekar även på att hjälp till utsatta grupper bör gå via organisationer.

– Det har länge varit högst olämplig att ge pengar direkt till en tiggande person eftersom det finns problem kopplat till de villkor som många lever under. Det kan handla om människohandel eller utnyttjande av personer i beroendeställning. Hjälp ska gå via en välgörenhetsorganisation som kan stötta i hemmiljön, säger han.

Jonas Segersam och Kristdemokraterna är inte för ett förbud men anser att det går att skärpa reglerna.

– Kristdemokraterna tror inte på ett generellt förbud, men jag tror att det går att göra mer med de lokala ordningsföreskrifterna. Det är en komplex fråga och det finns mycket mer att göra, säger han.

På motsatt sida om förbudsdebatten återfinns Moderaterna och Sverigedemokraterna. Moderaterna har sedan tidigare föreslagit ett nationellt förbud under sin förbundsstämma, vilket är något som även Fredrik Ahlstedt (M) stödjer.

– Vi tycker att man ska hålla en linje i hela landet. Tiggeri ska inte vara ett sätt att försörja sig på eftersom det kan dra med sig andra problem, till exempel organiserad kriminalitet, säger han.

Sverigedemokraterna har under en längre tid varit för ett förbud mot att tigga. Men om det inte går att hantera inom ramen för de lokala ordningsföreskrifterna säger Sverigedemokraternas Simon Alm att det finns andra lösningar.

– Vi har varit, och är positivt inställda till ett förbud. Men det finns även andra pålagor som kan göra att verksamheten trycks tillbaka från Uppsalas gator. Exempel på frågor som vi har drivit är att det ska vara tillståndsplikt för att tigga, säger han.

Lokala ordningsföreskrifter

Paragraf 12. Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar om insamlingen inte utgör ett led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Polismyndighetens tillstånd krävs inte när:

1. Skolklasser samlar in pengar till hjälporganisationer eller liknande.

2. Insamlingen sker passivt eller i samband med framförande av gatumusik.

Källa: Uppsala kommun, lokala ordningsföreskrifter 16 mars 2015.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kid Reslegård Svedberg