Enligt räddningstjänsten är det en sjuktransport som kört in i mitträcket. Dock ska det bara ha funnits en person i bilen.

Polis och ambulans var på plats och uppgav att personen ådragit sig lättare skador.

- Vi är på plats och tar hand om personen. Vi får se om han behöver bli körd till något lassarett. Trafikläget verkar lugnt på platsen och bilar kan röra sig förbi med försiktighet, sade Hans Eriksson, ledningsoperatör på räddningstjänsten. 

LÄS MER: Följ direktrapporten om hur snövädret påverkar Uppsala län