Sjukdom på heltid kan prövas hårdare

Uppsala kommun ligger bäst till i länet för att klara regeringens sjukskrivningsmål. Heby har sämst förutsättningar.

8 februari 2017 16:55

Det visar siffror över sjukpenningtalet som försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler presenterade vid ett besök i Uppsala på onsdagen. Sjukpenningtalet anger hur många dagar med sjukpenning som betalas ut per försäkrad i Sverige under ett år. Efter flera års uppgång är antalet i dag uppe på 10,8 dagar. Målet är att få ned det till nio dagar år 2020.

– För att klara det så måste vi öka samarbetet mellan huvudaktörerna som är försäkringskassan, sjukvården och arbetsgivarna, säger Ann-Marie Begler.

Det kan handla om att få sjukvården att göra klarare bedömningar av den sjuke så att inte försäkringskassan måste begära in kompletteringar. Eller att arbetsgivare ser över sin arbetsmiljö och minskar stress på arbetsplatsen.

Uppsala kommun har lägst sjukpenningtal i länet med 9,1 dagar per år. Heby ligger i topp med 15,8 dagar. Variationerna är lika stora i andra delar av landet. Varför är oklart.

– Vi håller på att utreda det. Det kan bland annat handla om attityder och beteenden. Vårdcentralernas bedömningar och synen på sjukskrivning kan ha en avgörande roll. Man kanske inte alltid behöver sjukskriva på heltid, utan välja deltid, säger Ann-Marie Begler.

Hon tar Heby som exempel. Där finns bara två vårdcentraler med ett begränsat antal läkare. Hur de förhåller sig till sjukskrivningar får stor betydelse för sjukpenningtalet i kommunen. Även antalet hyrläkare kan spela in - fler sådana minskar kontinuiteten och därmed träffsäkerheten i bedömningen av patienterna.

– Men vi måste få ytterligare kunskap om det, säger Ann-Marie Begler.

Försäkringskassan i Uppsala har i dagarna inlett ett djupare samarbete med sjukvården i Region Uppsala med målet att minska sjuktalen.

Sjukpeningtalen i Uppsala län

Uppsala: 9,1 - kvinnor 11,9, män 6,3

Knivsta: 9,9 - kvinnor 13,9, män 5,8

Håbo: 11,2 - kvinnor 14,7, män 7,9

Östhammar: 12,0 - kvinnor 16,0, män 8,4

Älvkarleby: 12,3 - kvinnor 16,8, män 8,2

Tierp: 13,4 - kvinnor 16,5, män 10,5

Enköping: 13,5 - kvinnor 18,2, män 9,1

Heby: 15,8 - kvinnor 20,1, män 11,8

Källa: Försäkringskassan

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Lindström

Ämnen du kan följa