Sjuåring fick rätt mot Uppsala kommun

Uppsala kommuns krympning av en sjuårings personliga assistans upphävs av domstol.

21 maj 2019 20:13

Omsorgsnämnden i Uppsala kommun skulle beräkna hur många timmar personlig assistans en sjuårig flicka hade rätt till. Nämnden drog då av tio timmar assistans per vecka för den funktionsnedsatta flickan. Motiveringen var att hon skulle kunna gå på fritids efter skolan.

Hennes juridiska ombud överklagade till förvaltningsrätten och menade att avdraget på tio timmar var oskäligt eftersom flickan inte gick på fritids.

Domstolen slår fast att en insats enligt LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, endast kan nekas "om behovet

faktiskt tillgodoses på annat sätt och att det inte räcker att behovet kan tillgodoses på annat sätt".

Det var alltså fel av nämnden "att göra avdrag för en fiktiv vistelse på fritids".

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Wolters