Sista dagen för kårval

I dag är sista dagen för Uppsalas studenter att rösta i kårvalet. De som vinner valet ska leda kåren i den historiska tiden efter kårobligatoriet. Men studenternas intresse för valet verkar var lika ljumt som alltid.

21 april 2010 11:00

Valfunktionärerna Jonathan Boman och Arif Bangash försöker göra det styva jobbet att få studenterna på Ekonomikum att intressera sig för kårvalet, lite smidigare genom att bjuda förbipasserande på godis. Det går så där.
- De flesta är inte så intresserade och vet inte så mycket om studentkåren, säger Arif Bangash.
Förra året röstade 12,9 procent av studenterna i valet, målet är att höja deltagandet.
- De som nu röstas fram till kårfullmäktige kommer ju att bestämma väldigt mycket om framtiden, i och med att stora omstruktureringar görs efter kårobligatoriets avskaffande i sommar. På så sätt är det ett viktigare val än vanligt, säger Karin Neil Persson, ordförande i studentkårens valutskott.

Valet till kårfullmäktige hålls varje vår. Karin Neil Persson tror och hoppas att uppmärksamheten runt just obligatoriefrågan, men också om Studentstadens framtid, ska göra att fler röstar i år.
- Kåren har hörts och synts mer på slutet, säger hon.
Problemet är att många studenter inte riktigt vet vad kåren gör. En paradox är att så länge kåren gör sitt jobb bra så funkar det mesta bra för studenterna på alla utbildningar. Men det är inte alls säkert att studenterna lägger märke till det arbete kåren lägger ned genom sina 1000 personer på olika poster i kommittéer och nämnder ute på universitetet.
- Och det är heller inte lätt att ge information till dem som inte vill ha, säger Karin Neil Persson.
En som stannar till hos valfunktionärerna är dock juridikstudenten Sofia Efraimsson. Hon har inte så bra koll, tycker hon själv.
- Jag ska kanske rösta, men jag tycker inte att man märker så mycket av kåren, säger hon, och tar en informationslapp om de sju olika partierna som ställer upp i valet.

Ett parti har tillkommit i år: Moderata ungdomsförbundets studentparti. De övriga är Gröna studenter, Uppsala universitets studenter, S-studenterna, Vänsterns studentförbund, Piratstudenterna, och Rädda Carolina.
Varje röst spelar roll, betonar Karin Neil Persson.
- Vi har haft val där bara ett par röster avgjort om ett parti ska komma in i fullmäktige eller inte, säger hon.
Fram till onsdag klockan 20 går det att rösta. Resultatet presenteras senare samma kväll.

Många startade i kåren

Studentkåren, kårpolitiken och de politiska studentförbunden i Uppsala har varit en viktig skola för många kända politiker. Några av dem är:
Anders Borg (M), finansminister, var aktiv i Heimdal och hoppade dessutom in som kårordförande sommaren 1989.
Thomas Östros, (S), var ledamot i kårstyrelsen i ett år under 90-talet.
Birgitta Dahl (S), bland annat miljöminister och riksdagens talman, Anna-Greta Leijon (S), bland annat justitieminister, samt Lennart Bodström (S), bland annat försvarsminister, var aktiva i kårpolitiken under 60-talet.
Med lokalanknytning finns flera som varit ordförande eller vice ordförande i Uppsala studentkår, däribland kommunalrådet i Uppsala Ilona Szatmari Waldau, Lennart Hedquist (M), riksdagsman från Uppsala, och Arne Sandemo (M), landstingsråd.
En som nöjde sig med engagemang i den politiska studentföreningen, utan att engagera sig i kårpolitiken, var dagens forsknings- och utbildningsminister Tobias Krantz (FP) som var mycket aktiv i Liberala studentförbundet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Niklas Skeri