Sexbrotten ökade med 138 procent på två år

Antalet utsatta för sexbrott i Sverige har ökat med 138 procent på två år. Under 2016 utsattes minst 181 000 personer, varav merparten kvinnor. Det visar en undersökning från Brottsförebyggande rådet.

15 november 2017 10:20

2014 drabbades 76 000 personer i riket av olika typer av sexualbrott. Två år senare, 2016, hade siffran stigit till 181 000 individer, vilket är en ökning med 138 procent.

Det visar siffror som Brottsförebyggande rådet, Brå, presenterade under onsdagen. Statistiken baseras på intervjuer med 11 600 personer och den här typen av undersökningar anses ge en mer korrekt bild än siffror över antalet polisanmälda brott.

Av dem som drabbas av sexuella övergrepp är kvinnorna i kraftig majoritet. Det är nästan sju gånger fler kvinnor än män som uppgett att de blivit utsatta. I synnerhet bland yngre kvinnor finns många drabbade. Bland kvinnor i åldern 16-24 år ska 14 procent ha blivit utsatta för sexbrott under 2016.

Åsa Strid, biträdande enhetschef på Brå, betonar att siffrorna över hur många som utsatts för sexualbrott är osäkra. Hon tror dock att Brås siffror redovisar ett minimiantal för hur många som drabbats.

– Vad vi säkert kan säga är att det finns en trend att allt fler utsätts för sexualbrott.

Vad kan den stigande trenden bero på?

– Vi vet inte om det är en ökad faktisk utsatthet eller om det rör sig om en ökad medvetenhet om problemet, säger Åsa Strid.

Vilken typ av sexbrott olika individer drabbats av framgår inte av undersökningen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Wolters