SD:s röster splittrade Centern

Måndagens möte i kommunfullmäktige i Uppsala blev smått kaotiskt. Centern splittrades när den nya partiledningen accepterade att SD röstade med Uppsala-Alliansen.

10 december 2018 20:25

Debaclet uppstod när valet av politiker till kommunens nämnder och styrelser skulle genomföras. Det utvecklades till en uppvisning i mötesteknik i den högre skolan. Det behövdes både spontana överläggningar och ajourneringar för att få valet i hamn.

Arbetsmarknadsnämnden var först ut och valproceduren principiellt viktig. Sverigedemokraternas taktik var att rösta på Uppsala-Alliansens förslag till representation för att på så sätt försöka öka sitt eget och de övriga borgerliga partiernas inflytande i nämnderna. SD hade gjort en liknande manöver i Regionfullmäktige men misslyckats på grund av ett skrivfel.

Kommunfullmäktiges ordförande Ewa Edwardsson (L) motsatte sig att SD skulle kunna driva samma taktik nu och förklarade tidigt under mötet att SD enbart kunde räknas som en del av Uppsala-Alliansen om M, C och KD inte motsatte sig att SD röstade på deras grupp.

Moderaterna och Kristdemokraterna hade redan tidigare under mötet sagt att de inte motsatte sig om någon ledamot i fullmäktige röstade på deras lista. Frågan gick därefter till Centerpartiet. Tidigare har partiet uteslutit allt som kan tolkas som ett samarbete med SD. Men nu slöt partiets nyvalde gruppledare, Zahrah Lifvendahl, upp bakom samma linje som M och KD sedan Ewa Edwardsson uttryckligen frågat hur Centern ställde sig till SD:s stöd.

– Centerpartiet är en del av Uppsala-Alliansen och samarbetar enbart med Moderaterna och Kristdemokraterna. Men vi kommer inte att motsätta oss andra ledamöter som röstar på vår lista, sade Zahrah Lifvendahl.

Det visade sig dock att hon inte hade alla C-ledamöter med sig. I omröstningen till arbetsmarknadsnämnden lade tre av sju ledamöter ned sina röster. Det ledde till att C förlorade sin representation i nämnden. Om fullmäktige fortsatt på samma linje så riskerade C att helt bli utan representation. Det tyckte många inte var rätt så Ewa Edwardsson kallade in valberedningen som efter en dryg timmes förhandling kunde presentera en kompromiss som ska ge samtliga partier representation i de flesta nämnder.

Hur Centerns tidigare kommunalråd, Stefan Hanna, som förra veckan uteslöts ur Centerpartiet och nu är partilös, röstade är oklart. En gissning är att han röstat med Moderaterna då 15 moderatröster lades i valet trots att partiet bara har 14 mandat.

Själv var han förtegen.

–  Det är en valhemlighet, sade han med ett leende på läpparna.

<p>Så går valet till nämnderna till</p>

Sverigedemokraterna begärde att valet till nämnderna skulle ske enligt proportionellt valsätt vilket förutsätter detaljerade regler. Vid proportionella val ska det finnas en gruppbeteckning på valsedlarna. Gruppbeteckningen kan vara namnet på ett parti eller flera samverkande partier under ett namn - valsamverkan. När platserna sedan ska fördelas används jämförelsetal enligt principen att om fullmäktige har 81 ledamöter och ska välja 13 ledamöter till en nämnd. Då divideras 81 med 13 plus 1 det vill säga med 14. Sedan fördelas antalet platser mellan valsedelsgrupperna. Den grupp som får högsta jämförelsetalet får platsen.

Källa: SKL

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Lindström/Nicklas Kihlberg