SD vill ha omröstning om religiöst centrum

Sverigedemokraterna kräver en folkomröstning om planerna på ett islamiskt centrum i Stenhagen.

28 augusti 2019 17:57

Partiet lade på onsdagen fram kravet till kommunstyrelsen i Uppsala.

– Vi betraktar bygget av ett islamiskt centrum som en fråga där i första hand de boende i Stenhagen bör få säga sitt. I andra hand en fråga för alla medborgare i kommunen, säger partiets ledare Simon Alm (SD).

Det är den muslimska Dawastiftelsen som vill bygga det muslimska centrumet på en tom tomt som gränsar till Stenhagenkyrkan. SD vill som parti inte ha ett centrum på platsen. Partiet skriver att det kan leda till att Stenhagen får "en samlingspunkt för radikala islamister med tillhörande problem".

Vi har ju religionsfrihet. Då måste väl troende kunna utöva sin religion i en religiös byggnad?

– Inte om den enes frihet inskränker på andras frihet. Det finns farhågor för det från kristna som flytt från islamiskt förtryck. De vill inte ha ett islamskt centrum intill kyrkan i Stenhagen. Vi tycker det är lika prioriterat att ta hänsyn till som att ett centrum byggs.

Vill ni ha folkomröstning om alla religiösa byggnader?

– Om de inte engagerar någon så behövs det inte. I det här fallet engagerar det många. Vi vill generellt ha fler lokala folkomröstningar. En omröstning om bygget av Konserthuset hade varit lämpligt.

Om det skulle bli ja i en eventuell folkomröstning?– Då respekterar vi det.

Enligt Simon Alm så har 1 800 namnunderskrifter samlats in mot att ett centrum byggs i Stenhagen och 1 400 har sagt nej via Facebook.

Kommunstyrelsen beslutade att bereda ärendet och kommer att ta upp det på nästa möte i september.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Lindström