Så vill Uppsala lyfta diabetesforskningen

Finland och Sverige är svårast drabbade i världen av typ 1-diabetes. Varför är en gåta. I veckan kommer världsledande forskare till Uppsala för att diskutera just diabetes.

8 september 2019 20:58

Stora tekniska framsteg har underlättat vardagen för alla dem som lever med diabetes. Men ännu finns inga kända botemedel mot sjukdomen. Diabetesförbundet skriver i sin faktainformation att sjukdomen, framförallt typ 2-diabetes, har en så snabb utveckling att den enligt vissa studier kan liknas vid en epidemi.

Nu säger sig Uppsala universitet vilja ta diabetesforskningen till nästa nivå. I veckan samlas världsledande forskare i Uppsala för en ny internationell vetenskaplig konferens. Förutom rena forskningspresentationer kommer samhällsperspektivet ha en särskild plats, berättar Tove Fall, professor i molekylär epidemiologi vid Uppsala universitet

– Diabetes är en utmaning som sträcker sig från forskning på molekylnivå till samhällsplanering och frågor om motion, kost och sömn. Vi kommer att avsluta med ett att lyfta blicken och fråga oss vad vi kan göra som samhälle, säger hon.

Den absolut vanligaste formen av diabetes är den som kallas typ 2, som har koppling till livsstil och övervikt. Vid typ 2-diabetes räcker inte mängden insulin som produceras för kroppens behov.

Vid typ 1-diabetes har kroppens egen insulinproduktion upphört. Kroppens eget immunförsvar förstör då de insulinproducerande cellerna i bukspottskörteln. Varför vet inte forskningen. Men om inte den som har typ 1-diabetes insulinbehandlas kommer det att leda till döden.

Typ 1-diabetes har högst förekomst i världen i Finland, följt av Sverige. Att det är så är en gåta för forskningen.

– Om ett barn föds i Sverige just efter att föräldrarna flyttat hit så får barnet det tidigare hemlandets risk för diabetes 1. Men har familjen bott i Sverige i tio år och sedan föder barn får barnet den svenska risken. Vi vet inte vad det beror på, säger Tove Fall.

Antalet sjuka i typ 1-diabetes har stadigt ökat i både Sverige och Finland. I Sverige lever cirka 50 000 med typ 1-diabetes, uppger Diabetesförbundet.

– Forskningen har inte kunnat förklara ökningen de senaste 30 åren. Men nu verkar i alla fall ökningen ha stannat av, säger Tove Fall.

Dag ett av konferensen ska ägnas åt typ 1-formen av sjukdomen. Dag två åt den betydligt vanligare typ 2.

– Där händer det mycket när det gäller forskning på molekylnivå och kring nya behandlingar. Bland annat kommer en ny läkemedelsbehandling diskuteras, som ska minska blodsockernivån och dessutom minskar risken för hjärt- kärlsjukdom, en risk som annars ofta höjs, säger Tove Fall.

Konferensen i Uppsala är ett försök att lyfta fram Uppsalas forskning på området.

– Vi vill visa fram att vi är framstående. Men vi vill också skapa ytor för nya samarbeten. Det är så många grupper som jobbar med diabetes, säger Tove Fall.

Konferensen, som heter New horizons in diabetes research, är en av de saker Uppsala universitet gjort på senare tid för att vässa sig som aktör när det gäller diabetesforskning. Enligt Tove Fall har steg tagits för att skapa en vetenskaplig centrumbildning i Uppsala. I juni hölls också ett stort nätverksmöte, Aimday, mellan universitetet och näringslivet på temat diabetes.

<p>Diabetes i världen</p>

2015 levde mer än 415 miljoner vuxna människor med diabetes

2040 kommer antalet stiga till 642 miljoner

Antalet personer med typ 2-diabetes ökar i de flesta länder

75 procent av människorna som lever med diabetes bor i låg- och medelinkomstländer (2015)

Över 200 miljoner människor har diabetes utan att veta om det

2015 orsakade diabetes 5 miljoner dödsfall, det är en person var sjätte sekund

Diabetes kostade minst 673 miljarder amerikanska dollar i hälso- och sjukvårds kostnader 2015

542 000 barn lever med typ 1-diabetes. Insulin är dyrt och många har inte råd att köpa insulin

Källa: Diabetes.se Internationella diabetesfederationen, IDF

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Niklas Skeri