Så utvecklades Lindbacken

2008 fanns det knappt ett hus här. Men de senaste åren har Lindbacken växt och blivit ett helt nytt bostadsområde. Dra i pilarna på bilden och ser hur Lindbacken har utvecklats över tid.

12 januari 2018 07:00

Detaljplanen för bostadsområdet Lindbacken, som ligger knappt en mil nordost om Uppsala, vann laga kraft den 22 oktober 2010. Kring årsskiftet 2012-2013 kunde de första familjerna flytta in i området.

Området är 110 hektar stort, ungefär 2 km gånger 500 meter. Namnet härrör från ett tidigare soldattorp i närheten. Det är den första nya stora tätorten i Uppsala kommun sedan nya Alsike byggdes på 1990-talet, då Knivsta fortfarande tillhörde Uppsala.

Idag finns det cirka 2 000 boende i området. När allt är klart väntas ungefär 4 000 bo i Lindbacken. Ambitionen är att allt ska stå klart år 2025.

Området består just nu av villor, parhus och radhus. Men lägenheter kommer att byggas i närtid. Det finns även en ICA-butik vid infarten till Lindbacken och planen är att tätorten ska få ett eget centrum.

– Vi för dialoger med intressenter som bland annat vill starta restaurang, gym, tandläkarmottagning och frisörsalong. Vi hoppas och tror att det kommer att gå snabbt att fylla lokalerna, säger Jenny Ceder.

I dagsläget finns en privat och en kommunal förskola med totalt 244 platser i Lindbacken. Ytterligare en förskola med plats för 100 barn är under uppbyggnad och den väntas stå klar om ungefär ett år. Dessutom byggs en skola i området som man hoppas ska stå klar till hösten. Den kommer att ha plats för ungefär 500 elever i åldrarna 1-5 och en inrymmer ännu en förskola för 144 barn.

LÄS MER: Möt nybyggarna i Lindbacken

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Pontus Stark