Så tycker Eriksbergsborna om byggplanerna

Den planerade utbyggnaden av Eriksberg väcker starka känslor. Kommunen har fått in 420 skrivelser och många Eriksbergsbor är oroliga över att grönytorna ska byggas bort.

20 mars 2017 06:05

Söndagen bjöd på ett strålande vårväder i Uppsala. UNT passade på att fara till Eriksberg för att pejla stämningarna inför kommunens planer på 2 600 nya bostäder i stadsdelen.

En äldre herre som inte vill uppge sitt namn kommer gående med sin rullator över det något bedagade Västertorg.

– De kan väl för helvete hitta någon annanstans att bygga, fräser han och går vidare.

Ungefär så, fast mer nedtonat, kan man sammanfatta en del av synpunkterna på förslaget till planprogram för Eriksberg. Intresset från privatpersoner och andra att säga sin mening har varit så stort att kommunen förlängde samrådstiden till den 15 mars.

Vad står det då i de 420 inskickade skrivelserna? Det spretar rejält kan man lugnt konstatera. Men en återkommande farhåga är att dagens gröna Eriksberg kommer att byggas bort.

"Ni förstör vår fina miljö i Eriksberg om ni bebygger alla grönområden, skogsdungar och parker. Vi vill ha rymd, ljus och natur nära där vi bor", skriver en person på Blodstensvägen.

"Mindre gårdar, inklämda och mörka, läker inte staden utan försämrar livsmiljön, inte minst för barnen", anser Föreningen Vårda Uppsala.

Bland de som vill bevara grönytorna finns bland annat 111 personer som skrivit på en namninsamling för att värna skogspartiet mellan Marmorvägen och Blodstensvägen.

"Beslutsfattare - kan ni inte fråga er själva om det är värt att förstöra vacker gammal skog med stora ekologiska värden för att kunna klämma in 140 lägenheter", står det i skrivelsen.

Här är ytterligare några åsikter om planprogrammet:

"Den planerade nybyggnationen i vårt bostadsområde är för omfattande". Synpunkten kommer från Hyresgästföreningen för Moränen, Marmorn och Kalkstenen i Eriksberg.

"Programmets visioner omfattar inte ett hållbart byggande". Jordens vänner.

"Se upp så att inte otrivsel skapas med följden att etablerade personer flyttar och den sociala tryggheten riskeras". BRF Sandstenen.

Men alla är inte negativa.

Handelskammaren tycker att Eriksberg är glesbebyggt, i behov av upprustning och saknar tillräckligt många kunder för kommersiell service. Därför ser man positivt på förtätningsplanerna.

Kollektivtrafikförvaltningen som driver UL gillar tanken på fler bostäder nära Eriksbergs busslinjer. Det liksom planerna på utökade gång- och cykelvägar ökar förutsättningarna för ett hållbart resande, anser myndigheten.

"Klockrent – det kan bli hur bra som helst", utropar en arkitekt om förslaget att göra Västertorg och skolområdet till Eriksbergs hjärta.

Åter till Västertorg där Tina Bergström, boende på Gnejsvägen, är ute och leker i solskenet med dottern Ada, tre år.

– Jag är inte jätteemot att det blir fler hus här, även om de planerar att bygga nära där vi bor. Det går inte att ha det som det alltid har varit, det var säkert protester när Eriksberg byggdes en gång i tiden, säger hon.

Något Tina Bergström gärna vill se är minskad trafik på Granitvägen som går förbi Västertorg.

– Jag hoppas att man vid förändringarna i Eriksberg passar på att leda undan en del av trafiken härifrån.

En bit bort på Västertorg står Erik Bengtson och väntar på att pizzerian ska öppna. Hans främsta önskemål är att kommunen ska bygga så att det blir större blandning av hyreshus, bostadsrätter och villor. Detta för att möjliggöra fler möten mellan människor från de olika boendeformerna.

– I dag är det för skiktat mellan grupperna, det hoppas jag att man ska kunna bryta.

Tre huvudpunkter

Kommunen har tagit fram tre "kärnvärden" för Eriksberg:

* Ett stadsdelscentrum med potential.

* En naturnära stadsdel.

* En unik mångfald.

Utifrån kärnvärdena ska området kring Västertorg och skolorna förstärkas. Det ska bli lättare att röra sig mellan bostadskvarter och naturen. Slutligen ska ny bebyggelse komplettera den gamla "till innehåll, skala och utformning".

Källa: Uppsala kommun.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Wolters