Så ska fler nyanlända få jobb i Uppsala

Socialdemokraterna lovar halverad etableringstid för nyanlända på Uppsalas arbetsmarknad nästa mandatperiod om partiet sitter kvar vid makten.

2 augusti 2018 11:45

Kommunalrådet Erik Pelling (S) hoppas kunna få ut betydligt fler i jobb genom att skapa 2 600 nya samhällstjänster de kommande fyra åren.

– De samhällsjobb vi har i dag ger uppenbar nytta och vi har minskat tiden för att etablera sig på arbetsmarknaden från nära tio år till fyra. Nu ska vi ned till två år, säger han.

Pelling presenterade förslaget tillsammans med några stadsvärdar som har etableringsjobb i Uppsala centrum. De plockar skräp, flyttar cyklar och är behjälpliga med mycket annat för resenärer, och turister som besöker Uppsala.

– Det här är mycket uppskattat. Nu vill vi utöka samhällsjobben till nya sektorer och uppgifter. Det kan vara inom skolan, exempelvis som rastvakt, eller inom vården. På det sättet kan vi också stärka välfärden, säger Erik Pelling.

Parallellt ska kommunen utöka sina utbildningssatsningar med så kallade jobbspår så att nyanlända kan utbilda sig inom yrken där det råder brist i dag. Det kan handla om utbildningar för undersköterskor, mekaniker eller processoperatörer.

Tjugo miljoner kronor satsar partiet på samhällsjobb och utbildning under nästa år. Meningen är att staten också ska skjuta till finansiering.

– Det gör att fler inte behöver försörjningsstöd. Vi räknar med att spara 40 miljoner kronor per år på det. Samtidigt ökar möjligheterna för de som kommer ut i jobb att lära sig svenska, säger Erik Pelling.

Hur många får ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden efter ett samhällsjobb?

– Vi har ingen statistik på det i dag. Men jag vet att det är fler än tidigare. Det här kommer att kräva en del hårt arbete, men vi har klarat att ge alla nyanlända bostad, då ska vi klara det här också, säger Erik Pelling.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Lindström

Ämnen du kan följa