Så ska fler lockas till universitetet

För att locka fler studenter till de tekniska utbildningarna föreslår Socialdemokraterna en modernisering av basåret.

15 augusti 2018 20:01

På onsdagen besökte Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, Ångströmlaboratoriet i Uppsala för att berätta om en modernisering av basåret för tekniska utbildningar. Det är hårt tryck på universitetets tekniskt-vetenskapligt basår där studenterna kan komplettera sina betyg för att kunna söka sig vidare till olika universitetsprogram.

– Vi vill ge stöd till det arbete som Uppsala universitet redan gjort med sitt basår, som bland annat fått nyanlända att söka vidare utbildning, säger Helene Hellmark Knutsson.

Enligt reformförslaget ska det bli möjligt att studera på basåret och samtidigt komplettera sina betyg för att bli behörig till högskolan. Det ska även gå att kombinera basåret med andra utbildningsmoment, så som akademisk svenska och studieteknik.

– Det finns ett stort samhällsbehov av fler utbildade ingenjörer. Vi vill locka fler sökande och få en mer heterogen grupp studerande. De flesta som söker kommer från en akademisk bakgrund, och vi vill ha in fler studenter med olika bakgrund och få en bättre könsfördelning, säger Helene Hellmark Knutsson.

Även om kvinnor i högre utsträckning än män söker till högskole- och universitetsutbildningar, menar Helene Hellmark Knutsson att könsfördelningen i de tekniska utbildningarna inte är tillräckligt jämn.

– Vi har märkt att tjejer är senare med att välja inriktning. Därför är ett basår ett bra sätt för dem att få grundläggande behörighet till tekniska utbildningar, även om man inte haft den inriktningen på gymnasiet, menar hon.

Regeringen kommer att fatta beslut om reformförslaget under torsdagen.

– Det går inte att säga i nuläget hur många nya platser på basåret reformen skulle ge, utan det får vänta tills budgeten diskuterats.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sara Högbom