Så många bilar har brunnit 2019

Statistik från räddningsnämnden visar hur många insatser mot bilbränder som brandförsvaret hanterat de senaste tio åren. Jämfört med juli förra året sticker den gångna helgens carportbränder ut med sin anmärkningsvärda omfattning.

17 juli 2019 20:00

Under den gångna helgen skakades Gränby i Uppsala av två bilbränder. Hela 17 bilar brändes i vad som misstänks vara två anlagda bränder. Händelserna rubriceras som mordbrand respektive grov skadegörelse.

Lördagens och söndagens bränder skedde under identiska förhållanden: vid i stort sett samma tidpunkt, i närliggande områden samt med liknande vittnesmål om fyrverkerier och många människor i rörelse.

LÄS MER: Flera bilar och carportlänga fattade eld

Under måndagen anhölls en tonåring misstänkt för delaktighet i båda bränderna. Han släpptes senare fri, men misstankarna mot honom kvarstår.

– Vi är mitt inne i ett intensivt utredningsskede, men det finns misstankar om någon form av brännbar vätska, sade åklagare Moa Blomqvist till UNT på onsdagen.

LÄS MER: Misstänkt för bilbrand på fri fot

De senaste tio åren har brandförsvaret i Uppsala hanterat i genomsnitt 115 fordonsbränder per år. Närmare bestämt avser statistiken personbilar, som specifikt utsatts för bränder som varit anlagda, misstänks ha varit anlagda eller vars orsak är okänd. Rubriceringen avgörs av polis, men statistiken kommer från räddningsnämnden vid Uppsala kommun.

Hittills i juli i år har tre insatser mot personbilsbränder genomförts. Förutom helgens 17 fordon har ytterligare en personbil brunnit, i ett bostadsområde i Gottsunda-Vårdsätra. Detta kan jämföras med de nio insatser som gjordes i juli förra året, där totalt elva personbilar brann i anlagda eller misstänkt anlagda bränder, eller där orsaken är okänd. Den främsta skillnaden är brändernas omfattning. I juli i år brann sex bilar per insats, jämfört med 1,2 bilar per insats i juli 2018.

Bland de adresser som återkommer i statistiken sticker Linrepevägen och Bandstolsvägen ut för 2018. De båda Valsätra-adresserna förekommer fem respektive sex gånger som adresser där personbilsbränder ägt rum.

För 2019 sticker Almqvistgatan i Löten/Gränby ut – gatan där söndagens stora brand inträffade. Totalt i år har två bilbränder skett på den adressen.

<p>Tio år av insatser mot bilbränder</p>

I tabellen nedan anges antal insatser rörande bränder i personbilar som anlagts, misstänks ha anlagts eller vars orsak är okänd, de senaste tio åren. En insats kan innefatta flera personbilar.

2009: 152

2010: 124

2011: 112

2012: 100

2013: 113

2014: 127

2015: 108

2016: 120

2017: 99

2018: 96

2019: 30 (till och med 15 juni)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johanna Färlin

Ämnen du kan följa