Den som tänker på moduler, eller baracker som de ofta kallas, ser troligen framför sig de klassiska låga grå boxarna med platta tak.

Så kommer inte modulskolan i Gottsunda att se ut. Enligt de skisser som nu väntar på att få grönt ljus för bygglov ska skolan vara vitmålad, ha två våningar, brutet tak och ligga i vinkel.

– Den ser väldigt fin och gedigen ut, som en vanlig skola, säger Elisabeth Viksten Eriksson, rektor på Gottsundaskolan som precis fått se ritningarna.

Artikelbild

| Modulskolan i Gottsunda kommer, om bygglovet går igenom, att likna Klaraskolan i Halmstad, byggd av samma leverantör. Skolan i Gottsunda kommer dock att bli mindre samt L-formad.

Sedan stora delar av Gottsundaskolan förstördes i en anlagd brand i oktober 2018 har skolans närmare 500 elever hållit till i Sverkerskolans lokaler på Götgatan i Luthagen. Först var det sagt att en modulskola, i väntan på en ny permanent skola, skulle vara på plats efter sportlovet. Det gick dock inte eftersom markarbetet efter branden tog längre tid än man trott.

Nu är tidsplanen att modulskolan ska stå klar till höstterminens start. Bygglovsansökan lämnades precis in. I maj eller juni är det sedan tänkt att de 55 modulerna ska börja byggas ihop på plats, vilket beräknas ta cirka tio veckor.

Modulskolan ska byggas på samma ytor där de nedbrunna lokalerna stod, alldeles intill den del av skolan som står kvar och som håller på att saneras för rök- och fuktskador. Och eftersom den blir i två våningar – till skillnad från den nedbrunna skolan som var i ett plan – kan skolgården nu bli större. Det var ett av skolledningens önskemål.

– Vi hade önskat en hästskoform med skolgården i mitten, och det blir det nu. Därmed får vi en stor skolgård som man kan göra trevlig mot en fin entré. Den förra skolgården var uppdelad i smala, avlånga bitar som inte gick att göra så mycket med, säger Elisabeth Viksten Eriksson.

Artikelbild

| Ritningar över hur fasaden är tänkt att se ut mot syd och väst.

I slutet av januari tecknade Uppsala kommun Skolfastigheter AB avtal med modulleverantören Parmaco. Skolan i Gottsunda kommer till utseendet att likna en modulskola som företaget byggt i Halmstad, som med sina 8 000 kvadratmeter är norra Europas största modulskola. Den i Gottsunda blir dock knappt hälften så stor: 3 100 kvadratmeter, vilket är ungefär lika stort som den del av skolan som brann ned. De ytor som står kvar är på 1 450 kvadratmeter. Totalt kommer skolan att rymma 487 elever – samma antal som innan branden.

– De moduler som Parmaco erbjuder är lite större än vanliga moduler. Högstadieskolor kräver större ytor än vad förskolor och skolor för yngre barn gör, så som utrymmen för bland annat elevskåp, uppehållsrum och specialsalar, säger projektledaren Annika Mässing på Uppsala kommuns bolag Skolfastigheter AB.

Annika Mässing uppger att det inte funnits någon budget för modulskolan och att man inte vet vad det kommer att kosta i slutändan.

– Det här projektet följer inte en normal byggprocess, eftersom allt måste gå mycket fortare. I vanliga fall har vi längre tid för utredningar kring vad slutkostnaden landar på, men inte nu.

Det får kosta vad det kosta vill alltså?

– Vi har haft väldigt höga krav på att det ska bli rätt lokaler så att Gottsundaskolans elever och personal får en hållbar lösning. Men det finns inget som säger att det kommer att bli dyrare än det skulle blivit om det varit en normal byggprocess.

I det avtal som tecknats mellan Uppsala kommun Skolfastigheter och Parmaco, som UNT tagit del av, står att den totala kostnaden kommer att landa på 25,9 miljoner kronor exklusive moms. I priset ingår arbetet med att sätta upp skolan samt hyra i fem år. Utöver det tillkommer kostnader för markarbete samt möbler. En del av kostnaderna för modulskolan, samt för den kommande permanenta skolan som ska byggas, täcks av den försäkring som kommunen hade tecknat. Ungefär hur många miljoner det kommer att handla om kan ingen part ge besked om i nuläget.

Parallellt pågår planeringen för en ny permanent skola. Den ska troligen byggas strax söder om den tillfälliga skolan och kan stå på plats tidigast om fem år.

– Ju bättre den här modulskolan blir desto mindre akut blir det såklart med en ny skola, säger rektor Elisabeth Viksten Eriksson.

Skolvalet inför hösten avslutades sista januari. Preliminära siffror visar att ungefär lika många elever har valt Gottsundaskolan till årskurs sex som tidigare år. Det är Elisabet Viksten Eriksson nöjd med.

– Det är klart att jag önskar att vi tidigare haft skisser över skolan för att kunna visa på informationsmöten. Samtidigt har vi i och med branden bevisat att vi har en organisation som klarat den svåra situationen bra. Det är eleverna och personalen som tillsammans är Gottsundaskolan, inte själva byggnaden, säger hon.