Så klarar du ett långt strömavbrott

Värme, vatten, mat och kommunikation. Det är det viktigaste att ha koll på i en kris, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

5 januari 2019 19:15

I våras skickade MSB ut broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” till 4,8 miljoner svenska hushåll. Syftet var att förebereda allmänheten på hur man bör agera vid krissituationer.

Ett av de scenarier som broschyren beskriver är ”extremt väder”. Och enligt Marcus Årskog, krisexpert vid MSB, var stormen Alfrida ett exempel på just det.

– Vid en sådan situation ska man tänka på fyra saker – hur man får mat, vatten och värme samt hur man ska kunna kommunicera med andra, säger han.

Marcus Årskog anser att det är bra att börja förbereda sig redan när man i medier och på andra sätt hör om att ett rejält oväder är på väg.

Det kan exempelvis handla om att tappa upp vatten på dunkar, ha ordentligt med konserver och torrvaror hemma samt att stänga ner delar av sitt hem för att inte behöva värma upp lika stora ytor.

– Man bör också spara på telefonbatterierna och inte använda sin mobil för nöjes-surfning, säger Marcus Årskog och fortsätter:

– Om telefonnätet inte fungerar kan en satellittelefon eller en kortvågsradio vara bra att ha.

Enligt Marcus Årskog har den enskilde individen det yttersta ansvaret för sin egen säkerhet i en krissituation, då samhället ska hjälpa dem med störst behov – exempelvis äldre och sjuka. Men samtidigt tycker han att den som drabbas av en kris ska se till mer än bara sig själv:

– I en sådan situation bör man på samma gång försöka hjälpa familj, vänner och grannar – det är en fråga om solidaritet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Felix Wedjesjö