– Det handlar om att anpassa verksamheten efter de enskildas behov. Alla ska få i sig tillräckligt med vätska, även om de tycker om att dricka helt olika saker, säger Eva Andersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska vid Uppsala kommun.

Hon berättar att det är viktigt att äldreboendenas personal hela tiden påminner de boende om att dricka, eftersom förmågan att känna törst försämras med åldern. När det gäller äldre som får hemtjänststöd, och inte har personal i närheten under större delen av dagen, menar Eva Andersson att det finns andra metoder.

– Då får personalen vara noga med att ställa fram ordentligt med dryck, så att det finns tillgängligt även när de inte är där.