Så här tänker de som röstar på SD

SD-väljare tycker att feminismen har gått för långt, att det var bättre förr och de känner sig mindre delaktiga i samhället, jämfört med S- och M-väljare. Det visar en stor undersökning bland SD-sympatisörer.

15 september 2018 21:19

Många av de som röstar på Sverigedemokraterna kan betraktas som högerväljare. Grovt tillyxat tycker runt hälften av SD-väljarna att den offentliga sektorn är för stor, att skatterna bör sänkas och att det är bra med vinstdrivna privata alternativ inom vården.

I de här frågorna ligger de som sympatiserar med SD betydligt närmare Moderaterna än Socialdemokraterna i sina åsikter. Det framgår av en rapport från Institutet för framtidsstudier där väljare bland SD, M och S har jämförts med varandra.

Undersökningen bygger på svar från 3 518 personer varav 2 217 är anhängare till SD medan övriga sympatiserar främst med Socialdemokraterna eller Moderaterna.

Tre av fyra SD-väljare anser att feminismen gått för långt. Det kan jämföras med att 24 procent av Socialdemokraternas och 53 procent av Moderaternas väljare delar den åsikten.

Bland Sverigedemokraterna svarar 55 procent att de känner sig som en del av samhället. Det är en betydligt lägre andel än bland S-väljarna (80 procent) och M-väljarna (74 procent).

25 procent av SD-väljarna tycker att de fått det sämre under de senaste fem åren. 18 procent av S-väljarna och 14 procent av M-väljarna har samma upplevelse.

SD-anhängare framställs ibland som en marginaliserad grupp som är missnöjda med tillvaron i stort. Men enligt Kirsti Jylhä vid Institutet för framtidsstudier ger inte undersökningen något starkt stöd för detta.

– Det finns bara en liten överrepresentation av arbetslösa och långtidssjukskrivna bland de som röstar på Sverigedemokraterna. En tydlig majoritet i gruppen upplever sig varken som ensam eller olycklig, säger Kirsti Jylhä.

Av de SD-sympatisörer som tidigare röstat på S finns visserligen något fler med låg socioekonomisk status. Men det uppvägs av att flera före detta M-väljare som gått över till SD har hög socioekonomisk status.

LÄS MER: Fler resultat från undersökningen

Den gemensamma nämnaren för SD-väljarna är synen på invandring. I stort sett samtliga SD:are har svarat att invandringen kostar för mycket och en kraftig majoritet menar att den leder till ökad kriminalitet samt försvagar den svenska kulturen.

– Att många inom SD-gruppen är kritiska mot invandring behöver inte grundas på att de själva har negativa erfarenheter av invandrare. Inställningen kan snarare bero på att många av dem tycker att samhället i stort påverkas negativt av invandring, säger Kirsti Jylhä.

<p>Ökande stöd för SD</p>

Så här har det gått för SD de senaste riksdagsvalen.

2010: 5,7 procent.

2014: 13,7 procent.

2018: 17,5 procent (preliminärt).

Undersökningen från Institutet för framtidsstudier bygger på svar från 3 518 personer.

2 217 av dem har uppgett att de skulle rösta på SD i val till riksdagen, 548 skulle rösta på S och 634 skulle rösta på M.

119 personer skulle inte rösta alls.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!