Så här mycket får du sälja för utan skatteplikt

Många ruvar på smärre förmögenheter i form av prylar i källaren eller på vinden. Men hur mycket får man tjäna på försäljningen utan att behöva betala skatt?

29 november 2017 06:55

– Rör det sig om personlig egendom som avyttras för sammanlagt minst 66 666 kronor under ett år och man har gjort en vinst ska det beskattas, berättar Henrik Kisterud, rikssamordnare vid Skatteverket.

Man får först dra av 25 procent på försäljningssumman och sedan har man rätt till ett grundavdrag på 50 000 kronor. Av det belopp som återstår ska 30 procent betalas in i skatt.

Om man köper och säljer varor som inte omfattar enbart den personliga egendomen kan det räknas som näringsverksamhet och då gäller andra skatteregler.

Det finns ingen fast beloppsgräns som fastställer när handeln övergår i näringsverksamhet, det avgörande är verksamhetens varaktighet, självständighet och vinstsyfte.

– Det är svårt att ange ett specifikt belopp men rör det sig om något eller några 10 000-tal kronor kan det bli frågan om inkomst av näring som ska tas upp till beskattning, säger Henrik Kisterud.

I så fall blir det skatt från första kronan och det blir även fråga om momsplikt. Skattesatsen avgörs i det enskilda fallet.

Henrik Kisterud berättar att Skatteverket spårar upp beskattningsbar privathandel genom att begära in uppgifter från bland annat handelssajter som Blocket.

– Vi försöker fånga upp dem som bedriver skattepliktig försäljning och till det vi granskar hör utdrag från bankkonton, säger Henrik Kisterud.

Staffan Wolters

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!