Så ekologiskt är Uppsala

Region Uppsala har näst störst andel ekologisk mat i sin verksamhet, jämfört med övriga regioner och landsting i Sverige. Men när det gäller områden som antibiotikaanvändning och förnyelsebar kollektivtrafik är regionen nära sämst i landet.

1 november 2017 19:48

Det är i en ny rapport från SKL, Sveriges kommuner och landsting, som en lista över hur långt regionerna har kommit med sitt miljöarbete som jämförelserna presenteras. Positivt utmärker sig Region Uppsala när det gäller andelen ekologisk mat i verksamheten, 51 procent av maten i regionens verksamhet är ekologiskt och det är den näst högsta siffran i landet. Andelen har nära fördubblats under de senaste tio åren.

När det gäller övriga fem områden som har jämförts ligger Uppsala inte i framkant, snarare tvärtom. Inom regionen återvinns 31 procent av avfallet, något lägre än riksgenomsnittet. Sett till andel förnybara drivmedel i kollektivtrafiken placerar sig Uppsala i botten som fjärde sämst i landet. Bara 39 procent av den totala mängden är förnybara drivmedel, att jämföra med exempelvis Stockholm där andelen är 90 procent och rikssnittet som ligger på 82 procent. Även när det gäller energianvändning hamnar Uppsala långt ner på listan, på plats tre räknat från slutet, och räknar man på klimatpåverkan från medicinska gaser är Uppsala näst sämst bland regionerna.

I jämförelsen ingår också antal utskrivna antibiotikarecept per 1 000 invånare. Här är Uppsala tredje sämst i landet med 314 recept per 1 000 invånare, rikssnittet ligger på 303.

Siffrorna i rapporten är för 2016.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Nicklas Kihlberg