Så behöver barn träna i olika åldrar

Det finns massor av forskning om hur barn och unga påverkas av att röra sig – och av att sitta stilla för mycket. Visste du att ...

24 mars 1916 11:50

... barn i olika åldrar behöver olika typer av fysisk aktivitet. Åren före puberteten utvecklas nervsystemet. Då behöver barn allsidig träning för att träna in koordination, balans, reaktionssnabbhet och motorik. Under puberteten, när växer hjärtat, finns ett fönster för att öva upp en bra grundkondition för resten av livet. Åren direkt efter puberteten är en gyllene period att öva upp muskelstyrka.

När barn själva rör sig vet deras kroppar vad de behöver. Problemet är att spontanidrott och spontanlek minskat kraftigt, barn i dag rör sig mycket mindre på fritiden än för några årtionden sedan. Därför menar experter att ledare för föreningsidrott behöver kunskap om åldersrelaterad träning.

... mer skolidrott ger bättre betyg. Det visade bl a Bunkefloprojektet i Malmö. En grupp barn i årskurs 1-3 fick idrott fem dagar i veckan, en annan grupp två lektioner i veckan (standard). När barnen gick ut nian hade gruppen som haft mer idrott bättre motorik och högre betyg. Bland pojkar var skillnaden högst: 96 procent av pojkarna i idrottsgruppen gick ut nian med gymnasiebehörighet, jämfört med 83 procent i den vanliga gruppen. En studie i Göteborg visade att dubbelt så mycket skolidrott fördubblade elevens chans att uppnå de nationella målen.

... barn och unga under 18 år behöver röra sig 60 minuter om dagen som ett minimum (motsvarande rask promenadtakt) enligt WHO. Rekommendationerna från Svenska läkarsällskapet är att skolbarn ska röra sig minst en timme om dagen (till exempel cykla till skolan, leka på rasterna) samt träna hårdare minst tre timmar i veckan.

... barn behöver röra sig allsidigt för att skelettet ska bli starkt. Norska forskare har visat att man kan se benskörhet redan i tonåren hos barn som varit mycket stillasittande.

... en studie bland 400 ungdomar gjord av Riksidrottsförbundet visade att ungdomar som idrottar överlag är mindre deprimerade, skolkar mindre, trivs bättre i skolan och har bättre självkänsla.

... människors motionsvanor grundar sig mycket ofta under barndomen: ju mer ett barn rör sig i vardagen, desto mer rör sig personen som vuxen.

... mellan åren 2000-2013 minskade den fysiska aktiviteten bland pojkar 11-13 år med en fjärdedel, enligt en studie i Göteborg. Mobiler pekas ut som huvudorsak. Flickors aktivitet minskade inte under perioden.

... 7 av 10 svenska fyraåringar rör sig för lite, enligt en omfattande studie på tusen fyraåringar runtom i Sverige. Hälften av sin vakna tid var fyraåringarna stillasittande.

... allt fler barn och unga söker hjälp för värk i nacke och rygg på grund av mobiler och surplattor, enligt läkare och sjukgymnaster som spår ännu större problem i framtiden.

... barn och ungdomar cyklar allt mindre, visar resvaneundersökningar. Sedan 1995 har antalet skolresor på cykel minskat med 48 procent – i princip en halvering.

... forskning visar att barn som rör sig tillräckligt mår bättre psykiskt, har högre självkänsla, minskar risken för benskörhet, har mindre ont i huvudet och magen, har mindre ont i nacke, rygg och leder, mer sällan får diabetes, mer sällan blir överviktiga, sover bättre, har lättare för att koncentrera sig och sitta stilla på lektioner, lär sig mer i skolan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!