Region Uppsala står i startgroparna för arbetet med en ny upphandling av regionbusstrafiken. Det nuvarande avtalet med Nobina går ut sommaren 2022 och hela upphandlingsprocessen tar ungefär tre år att genomföra. Redan nu vill Socialdemokraterna dock att man ställer in upphandlingen och ger uppdraget till Gamla Uppsala Buss, GUB, regionens eget bussbolag som i dag kör stadsbussarna i Uppsala.

– Det skulle vara mer kostnadseffektivt att göra en direktanvisning till GUB. I dag tar regionen en stor del av risken för prishöjningar, samtidigt som vi betalar Nobina för trafiken. Dessutom kostar själva upphandlingen mycket pengar, säger Helena Proos (S), regionråd.

Andra fördelar hon pekar på om regionen skulle köra trafiken i egen regi är att flexibiliteten blir större, både när det gäller trafikupplägg och miljökrav.

– De upphandlade avtalen är bundna under lång tid, och om vi vill ändra något eller om trafiken ska köras med miljövänligare bussar måste vi betala extra för det. Om det är vårt eget bolag som kör tror jag att vi har större rådighet över verksamheten på längre sikt, säger Helena Proos.

Jonas Skovgaard, vd för Gamla Uppsala Buss, säger att man gärna tar uppdraget att köra regiontrafiken också.

– Det kräver förberedelser, men vi har bra möjlgheter att expandera bolaget i dag, där trafikledning och it-infrastruktur klarar en större trafik än i dag. Men vissst krävs det fler bussar och mer folk om vi ska klara uppdraget.

Hur stora investeringar krävs?

– Investeringen blir lika stor oavsett om man betalar det som region eller som en månadskostnad till ett privat bolag, säger Jonas Skovgaard.

Johan Örjes (C), regionråd och ordförande i trafik- och samhällsutvecklingsnämnden, vill varken säga ja eller nej till förslaget från Socialdemokraterna. Han hänvisar till den utredning som redan inletts och som ska utmynna i ett beslut om regionen ska gå vidare med en upphandling eller driva trafiken i egen regi.

– Vi har tagit initiativ till att titta på den möjligheten och vill veta vad det får för effekter och vad det kostar. Jag räknar med att vi kan fatta ett beslut under hösten, säger Johan Örjes.

Helena Proos säger att man måste skynda på arbetet.

– Vi måste fatta det här beslutet nu för att Gamla Uppsala Buss ska få tid på sig att göra de förberedelser som behövs, säger hon.