Rökningen ökar bland yngsta flickorna

Sedan länge minskar rökningen bland ungdomar i Europa, i synnerhet i nordeuropeiska länder. Undantaget är de allra yngsta. Bland flickor i åldrarna 11 till 15 år ökar rökningen, även i Sverige.

24 augusti 2018 13:00

Det framgår av en stor kartlägging av röktrender i Europa under 40 år, som publiceras i vetenskapstidskriften PLoS ONE.

– I det stora hela ser vi en mycket positiv utveckling, med en kraftig nedgång av andelen ungdomar som börjar röka. Samtidigt är det mycket oroväckande att rökningen ökar bland de yngsta flickorna, vars växande lungor är extra känsliga för tobaksrökens skadeverkningar, säger Christer Janson, professor i lungmedicin vid Uppsala universitet och medlem av det europeiska forskningskonsortium som gjort kartläggningen.

Undersökningen är en så kallad metaanalys av sex olika europeiska studier, som tillsammans omfattar nära 120 000 slumpmässigt utvalda kvinnor och män i 17 länder i Europa. I alla sex delstudier, varav tre med deltagare från bland annat Uppsala, besvarade kvinnorna och männen frågan om de hade rökt dagligen under minst ett år och om hur gamla de i så fall var när de började röka.

Utifrån svaren har forskarna kunnat kartlägga hur rökningen förändrats bland unga i Europa från 1970-talet och en bit in på 2000-talet.

I det stora hela tecknar undersökningen en positiv bild av att allt färre unga kvinnor och män börjar röka i dag jämfört med för 40 år sedan, i synnerhet i norra Europa. En bit in på 2000-talet började "bara" en av tio unga i åldrarna 16-20 år i Norden och Storbritannien röka under en femårsperiod.

Trots att rökningen minskat i den åldersgruppen även i Sydeuropa – där nedgången dock planade ut under 1990-talet –, Väst- och Östeuropa är andelen 16-20-åringar som börjar röka i dessa områden i dag ändå två till fyra gånger högre än i Nordeuropa.

Det stora orosmolnet enligt forskarna är att rökdebuten, för den minoritet som fortfarande börjar röka, har krupit ner i åldrarna. Sedan början av 1990-talet ökar rökningen bland flickor och pojkar i åldrarna 11 till 15 i Europa, med undantag för bland pojkar i Nordeuropa.

– Trots framgångarna med att få ner rökningen i samhället i stort, måste detta ses som ett stort misslyckande. Unga i förpuberteten och puberteten är inte bara känsligare för tobakens fysiska skadeverkningar utan också mer sårbara för nikotinets beroendeframkallande effekter, säger Christer Janson.

Forskarna hoppas att studien ska fungera som en väckarklocka om att mycket arbete återstår innan visionen om en tobaksfri värld kan bli verklighet.

– Utöver ytterligare åtgärder för att begränsa rökning på offentliga platser och göra det dyrare att röka är det tydligt att skolan redan i mellan- och högstadiet måste spela en mycket mer aktiv roll för att förebygga att unga börjar att röka, säger Christer Janson.

Fotnot: Hela studien i PLoS ONE kan kan läsas här

<p>Viktigaste riskfaktorn för flera sjukdomar</p>

Rökning är fortfarande den viktigaste påverkbara riskfaktorn för ohälsa och död. Rökning flerfaldigar risken för att insjukna och dö i till exempel hjärtinfarkt, lungcancer och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, kol.

Andelen rökare i befolkningen har sjunkit kraftigt i Sverige sedan 1960-talet, då hälften av alla vuxna män var rökare. 2016 var enligt Folkhälsomyndigheten andelen dagligrökare i åldrarna 16 till 84 år 9,6 procent bland kvinnorna och 8 procent bland männen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross