Rivning i känsligt Uppsalakvarter stoppas

Byggnadsnämnden sätter stopp för planerna på rivning och nybyggnad intill Vasahuset i Uppsala.

2 juli 2018 15:33

Enligt byggnadsnämnden spelar gårdshuset en viktig roll för helhetsintrycket av Vasahuset, som med sin jugendarkitektur och blå fasad är ett av Uppsalas mest karateristiska hus. Båda byggnaderna uppfördes i början av 1900-talet.

Ett fastighetsbolag ansökte förra året om lov att få riva gårdshuset på Vasahusets innergård, med fasad mot Börjegatan. Bolaget begärde också tillstånd att få bygga ett så kallat stadsradhus på platsen, med fyra lägenheter i två plan och källare. Tidningen har tidigare rapporterat om planerna, som väckt kritik bland grannar.

LÄS MER: Oro över planerad rivning i Luthagen

Kommunens plan- och byggnadsnämnd säger nu nej till förslaget. Även om det inte finns något generellt rivningsförbud för gårdshuset så skulle en rivning bryta mot bestämmelserna om skydd för byggnaders kulturhistoriska och miljömässiga värden, enligt nämnden. Vasahuset ligger i ett område i Luthagen som klassats som särskilt värdefull bebyggelsemiljö. Gårdshuset byggdes i två etapper och innehöll bland annat tvättstuga, strykkammare samt badrum för de lägenheter i Vasahuset som saknade badkar.

Fastighetsbolagets ansökan om att få bygga radhus på platsen avslås också av nämnden, som en följd av beslutet att inte ge rivningslov för gårdshuset. Upplandsmuseet har i ett yttrande tidigare avstyrkt radhusplanerna. Enligt yttrandet skulle stadsradhuset vara "främmande till sin gestaltning" i området, som präglas av förhållandevis stora hus med mer begränsade gårdar. Byggnadsnämndens beslut kan överklagas.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ola Lindqvist