Rikspolischefen kallas till Uppsala

Uppsala kommun och landshövdingen bjuder tillsammans in rikspolischef Anders Thornberg till dialog om stärkt samarbete för ökad trygghet i kommunen och länet. Anledningen är den senaste tidens oroväckande utveckling med flera skjutningar i Uppsala.

14 november 2018 10:30

Länsstyrelsen och Uppsala kommun efterfrågar gemensamt ett ökat samarbete med Polismyndigheten och rikspolischefen bjuds in för en dialog kring hur man ska bemöta rådande situation och stärka det lokala trygghetsskapande arbetet.

– Vi måste göra allt vi kan för att bryta den utveckling som vi sett den senaste tiden. Genom att bjuda in rikspolischefen vill vi peka på allvaret i denna situation och även säkerställa att oolisen gör allt de kan för att Uppsalas invånare ska känna sig trygga, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande.

Länsstyrelsen och kommunen vill genom initiativet säkerställa att lokalpolisområdet får det stöd som behövs från polisens nationella funktioner, skriver man i pressmeddelandet.

Det är oklart om rikspolischefen tackar ja till inbjudan och när i sådana fall ett möte kan hållas.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Nicklas Kihlberg