Resurser fördubblas – tjejers trygghet säkras

Kommunen fördubblar närvaron av av socialarbetare i city för att öka tryggheten för unga tjejer i Uppsala. Två miljoner kronor extra kommer att satsas fram till årsskiftet för att öka vuxennärvaron på stan.

17 maj 2019 18:00

Två miljoner kronor har skjutits till av kommunen för att öka tjejers trygghet i city. Pengarna går till att både fördubbla antalet socialarbetare som arbetar på stan och fördubbla den tid de jobbar ute på fältet i centrala Uppsala.

Varför kommer denna satsning nu?

– Vi får allt fler signaler från unga tjejer om att city upplevs som otryggt. Vartannat år genomförs en trygghetsundersökning bland ungdomar i den så kallade Liv-och-hälsa-undersökningen. 22 procent av tjejerna i årskurs två på gymnasiet svarade i den senaste undersökningen att de känner sig otrygga i city. Siffran var 19 procent två år tidigare, säger Eva Christiernin, ordförande (S) i socialnämnden.

Även UNT:s serie där unga uttalat sig om otryggheten har gjort att Eva Christiernin sett ett behov av en ökad satsning.

– Satsningen på att öka tryggheten i city har skett kontinuerligt. Vi jobbar redan med kommunala vakter, kameror och trygghetsvandringar, men nu gör vi också en social satsning där ungdomsjouren satsar på extra socialarbetare i city. De kommer att vara ute under hela året och extra mycket under sommaren då många unga samlas ute. Ser vi att ungdomar är otrygga, så agerar vi, säger Eva Christiernin.

Vad innebär den nya satsningen?

– Fokus med satsningen är att vi ska öka vuxennärvaron där vuxennärvaron är låg och det är främst kvällstid. Vi vet att när det finns vuxna att vända sig till, ökar tryggheten, säger Hilde Wiberg, enhetschef för ungdomsjouren i Uppsala.

Socialarbetarnas fokus kommer vara att samverka med de kommunala ordningsvakterna, polisen, skolor och fritids.

– Fokus är också att fånga upp barn och unga som befinner sig i riskzon för droger, kriminalitet och utsatta situationer, säger Hilde Wiberg.

Undersökningen har inte visat var eller när tjejerna känner sig otrygga och ungdomsjouren samarbetar därför med aktörer i city för att kontinuerligt få en uppdaterad lägesbild av otrygga platser i stan.

– Vi fördubblar vår bemanning kvällstid, men även dagtid är det viktigt med vuxennärvaro. Fredag eftermiddag till exempel när många ungdomar slutar skolan tidigt och är nere på stan är det viktigt med hög synlighet. Vi lägger mycket fokus på fredagar. Då är socialtjänsten på plats på stan tillsammans med polisen och polisvolontärer.

– Att öka tryggheten för tjejer i city är ett långsiktigt arbete. Om två år när nästa trygghetsundersökning görs, hoppas vi att vårt arbete gett resultat, säger Hilde Wiberg.

 

<p>Ökad trygghet i city</p>

Enligt Liv-och-hälsa-undersökningen känner sig 22 procent av tjejerna i årskurs två på gymnasiet otrygga i Uppsala city.

Kommunen skjuter till 2 miljoner kronor extra för att öka tryggheten för unga tjejer i Uppsala city.

Pengarna går till att fördubbla antalet socialarbetare som arbetar på stan samt fördubbla den tid de jobbar ute på fältet.

Socialarbetarnas fokus kommer är att samverka med de kommunala ordningsvakterna, polisen, skolor och fritids.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!