Rektor: Det var forskningsfusk

Forskarna Peter Eklöv och Oona Lönnstedt vid Uppsala universitet gjorde sig skyldiga till forskningsfusk när de genomförde en studie utan etiskt tillstånd. Oona Lönnstedt fabricerade även forskningsresultat.

7 december 2017 11:10

Det fastslår rektor Eva Åkesson efter att ha tagit del av den utredning som efter en anmälan om misstänkt forskningsfusk gjorts av den nyligen inrättade nämnden för utredning av oredlighet i forskning vid Uppsala universitet.

– Vi ser mycket allvarligt på oredlighet i forskning, varje sådant fall riskerar att leda till att omvärldens förtroende för forskning minskar. Det är bra att ansvarförhållandena slutligen kunde klargöras i detta fall, säger Eva Åkesson i ett pressmeddelande från Uppsala universitet.

Den för forskningsfusk nu fällda studien publicerades i vetenskapstidskriften Science i början av juni förra året. Enligt forskarna visade experimenten på forskningsstationen AR på Gotland bland annat att abborryngel, om de får chansen, föredrar att äta mikroskopiskt små plastpartiklar framför zooplankton och att detta förändrar deras beteende så att de lättare faller offer för rovfiskar.

Studien fick stor uppmärksamhet i medier världen över eftersom den påstods visa dessa negativa effekter redan med halter av mikroplaster som motsvarar dem som har uppmätts i naturen i kustnära vatten.

En kort tid efter att studien publicerades i början av juni förra året anmäldes en grupp forskare Peter Eklöv och Oona Lönnstedt till Uppsala universitet för oredlighet. Anmälarna misstänkte att experimenten inte hade gått till så som de beskrevs i Science-artikeln och att studien hade gjorts utan djurförsöksetiskt tillstånd.

Eva Åkessons beslut kommer efter det att en första inledande undersökning helt friade forskarna från fuskmisstankarna, en senare utredning av Centrala etikprövningsnämnden kom fram till att de hade fuskat på flera punkter och nu även Nämnden för utredning av oredlighet i forskning i en utvidgad undersökning i detalj har granskat fuskananklagelserna..

I rektors beslut heter det bland annat att båda forskarna gjort sig skyldiga till oredlighet och dessutom brutit mot djurskyddslagen när de gjorde studien utan nödvändigt djurförsöksetiskt tillstånd. Oona Lönnstedt, som var den som befann sig på forskningsstationen på Gotland, fälls dessutom för att uppsåtligt ha fabricerat studieresultaten.

Till grund för den slutsatsen ligger den nya nämndens granskning av e-postmeddelanden, reseräkningar och kvitton som gjorts för att klarlägga om Oona Lönnstedt, som hon själv påstår, vistats tillräckligt länge på forskningsstationen på Gotland för att kunna ha genomfört de experimenten på abborrägg- och yngel, som enligt beskrivningen i Science-artikeln pågick under tre veckor.

Utredningen fastslår att så inte kan ha varit fallet eftersom studien måste ha startat först efter det att mikroplastpartiklarna för experimenten anlände till forskningsstationen 5 maj 2015 och inte kan ha pågått längre än till 14 maj, då Oona Lönnstedt lämnade forskningsstationen och flög hem från Gotland.

"De resultat som publicerats är således fabricerade, dvs oredlighet har förekommit. Nämnden anser att Oona Lönnstedt måste ha varit medveten om detta när hon formulerade artikelns text", heter det i utredningsrapporten.

Nämnden anser också att Oona Lönnstedt varit grovt oaktsam när hon inte säkrat någon backupp till alla rådata till studien. De skulle bara ha funnits i en dator rapporterades som stulen några dagar efter publiceringen av Science-artikeln. Samtidigt noterar nämnden att sådant slarv hade betecknats som oredlighet om Uppsala universitets nuvarande regler hade gällt när anmälan om misstänkt forskningsfusk gjordes förra året.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross