Rekordmånga insjunkande och en dog i tbe i Uppsala län förra året

2015 var ett nytt rekordår för den av fästingar överförda virusinfektionen tbe i Uppsala län. En person dog i sviterna av infektionen.

22 januari 2016 15:31

Det visar preliminär statistik från landstingets Smittskyddsenhet i Uppsala län.

– En viktig förklaring till detta dystra rekord är den exceptionellt milda hösten. Samtidigt som den var gynnsam för fästingarna gjorde den att många vistades ute i skog och mark. Aldrig tidigare har vi sett så många fall av tbe under senhösten som förra året, säger smittskyddssjuksköterskan Johan Hedlund.

Under 2015 vårdades 53 personer för tbe i Uppsala län, varav nästan en tredjedel insjuknade så sent som i oktober och fyra i november. Detm fler fall än under det tidigare rekordåret 2012 och lika många som samtliga rapporterade fall av av denna virusinfektion i hela Sverige för drygt 15 år sedan.

Av dem som insjuknade i tbe förra året smittades många i tidigare kända högriskområden kring Mälaren i Enköpings och Håbo kommuner. Men även på Hållnäshalvön och kring Skutskär, Östhammar och Rasbo inträffade smittades flera personer av tbe.

– Där brukade vi tidigare bara se ströfall av tbe. Att vi nu sett anhopningar av fall som smittats där talar för att det finns en etablerad reservoir för tbe-viruset i dessa områden, säger Johan Hedlund.

Fästingburen hjärninflammation, tbe, är en potentiellt mycket allvarlig virusinfektion. De flesta av de 53 personerna lades in på sjukhus där de vårdades under sammanlagt mer än 260 dagar. Några var så påverkade att de behövde intensivvård och en person dog i sviterna av tbe-infektionen.

– Dödsfall i tbe är dock mycket ovanliga. I detta fall rörde det sig om en äldre person som redan var försvagad av andra sjukdomar, säger Johan Hedlund.

De flesta som insjuknade i tbe förra året var äldre personer och som vanligt var sjukdomen betydligt vanligare bland män än bland kvinnor.

– Spännvidden i åldrar var dock stor. Den äldsta tbe-patienten hade hunnit fylla 90 år, den yngsta hade ännu inte haft sin ettårsdag, säger Johan Hedlund.

En av personerna som smittades i länet förra året hade tagit alla tre vaccindoserna som ska ge ett grundskydd mot tbe och en ny påfyllnadsdos efter tre år. Är det något fel på vaccinet?

– Nej, tbe-vaccinet ger ett bra, om än inte 100-procentigt skydd. De som trots vaccinationen ändå insjuknar får som regel en mildare sjukdom än ovaccinerade personer. De som kommer att vistas i fästingrika områden i sommar gör klokt i att påbörja vaccinationen redan nu för att hinna ta de tre doserna före semestern, säger Johan Hedlund.

<p>Tbe ger infektion i hjärnan</p>

Tbe är den engelska förkortningen för "färstingburen hjärninflammation". Sjukdomen orsakas av ett virus.

Symtom på tbe kan vara feber, huvudvärk, illamående, förlamningar och medvetslöshet.

De flesta tillfrisknar, men omkring en tredjedel får långdragna eller bestående besvär i form av till exempel trötthet, minnesstörningar och, i ovanliga fall, förlamningar. Dödsfall förekommer, men är ovanliga.

Under 1990-talet rapporterades årligen mellan 50 och 60 fall av tbe i Sverige, men sedan dess har en kraftig ökning skett.

Mer information om tbe och veccinationen mot sjukdomen finns på http://www.lul.se/Global/Extran%c3%a4t/V%c3%a5rdgivare/Smittskydd/Dokument/Information_om_TBE_2015_05_06.pdf

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!