DEN HÄR TEXTEN VAR ETT APRILSKÄMT. HÄR KAN DU LÄSA MER OM VAD DET HAR SKÄMTATS OM I ÅR.

I samband med flytten av Kirunas stadskärna har man upptäckt att malmkroppen, som ligger under Kiruna, är mycket större än man tidigare trott. De nya mätningarna visar att malmkroppen planar ut på omkring två kilometers djup för att sedan stiga upp och närma sig markytan där Esrange ligger i dag, omkring fyra mil från gruvan i Kiruna.

Enligt tidigare beräkningar har järnmalmen i Kiruna värderats till 1800 miljarder kronor. De nya fynden gör värdet mångdubbelt större, vilket tvingat fram en flytt även av raketbasen vid Esrange.

Att valet föll på Ärna beror på möjligheterna att samlokalisera det civila rymdprogrammet med militärens utveckling av rymdteknik. Här finns dessutom en del av den nödvändiga infrastrukturen redan på plats. Vid Esrange monteras raketerna ihop i underjordisk hall. Det sker under stora säkerhetsrestriktioner eftersom raketmotorer är extremt explosiva. Vid Ärna är tanken att använda de underjordiska hangarer som Försvarsmakten disponerar. Det finns också skyddsrum vilket behövs för den personal som ansvarar för att styra raketuppskjutningen.

Det som slutligt gjorde det möjligt att flytta verksamheten till Ärna är dock de försök med miljövänligare raketbränslen som gjorts vid Esrange. Tidigare har hydrazin varit det vanligaste bränslet för raketer. Det är både akut giftigt och cancerframkallande.

Med pfas-skandalen i färskt minne vill kommunen inte riskera ytterligare utsläpp som kan äventyra dricksvattenförsörjningen.

Den stora utmaningen kommer i stället att vara säkerhetsavstånden. Vägen mot Ulva kvarn kommer att stängas av i ett dygn före varje raketuppskjutning. De boende i Bärby hage kommer då inte heller att kunna använda sina mobiltelefoner, eftersom mobilsignaler skulle kunna trigga starten av en raketmotor. Alla mobilmaster inom två kilometer från Ärna kommer att stängas av två dygn före varje planerad uppskjutning.

Robert Nylén, överste och chef för Luftstridsskolan vid Ärna, är positiv till etableringen.

– Rymden är nästa stora steg i utveckling för det svenska försvaret. Det omfattar allt från kommunikation och navigering via satelliter till att kunna upptäcka vapen eller andra hot som riktas mot Sverige via rymden. Och etableringen av rymdprogrammet på garnisonen är ett naturligt steg i utvecklingen för Flygvapnet och Luftstridsskolan, säger Robert Nylén.

Erik Pelling (S), kommunalråd, är också han positiv till de nya planerna för Ärna.

– Vi har alltid varit kritiska till planerna på civilflyg. Försvarets verksamhet har vi accepterat som ett riskintresse. Om man dessutom kan hitta samordningsvinster mellan den militära och civila rymdverksamheten är det ännu bättre.

Dessutom menar han att det finns fler fördelar med att den svenska rymdverksamheten nu får en bas i Uppsala. Han hänvisar bland annat till Institutet för Rymdfysik, som har en avdelning vid Ångströmlaboratoriet.

– Raketbasen kommer också att ge ett välkommet tillskott av arbetstillfällen till Uppsalas arbetsmarknad, säger Erik Pelling.

Lika nöjda är man inte på Ulvagubben. I samband med raketuppskjutningarna kommer det att vara förbjudet att vistas utomhus. Det gör att självplockningen måste stängas vissa dagar. I en skrivelse till mark- och miljödomstolen kräver jordgubbsodlaren att tillståndet för raketuppskjutningar ska begränsas till vinterhalvåret för att produktionsbortfallet inte ska bli så stort.

DEN HÄR TEXTEN VAR ETT APRILSKÄMT. HÄR KAN DU LÄSA MER OM VAD DET HAR SKÄMTATS OM I ÅR.