Rådhuset har ansökt om konkurs

Rådhuset vid Stora Torget i Uppsala är på väg att gå i konkurs. Det framgår av handlingar i Uppsala tingsrätt.

6 mars 2019 19:35

Under tisdagen ansökte Rådhuskompaniet AB om konkurs vid tingsrätten. Rådhuskompaniet AB driver det som i dagligt tal kallas Rådhuset, det vill säga ett företag för försäljning av bland annat kläder, skor och smycken.

Rådhuset har flera butiker som är inrymda i två plan i en anrik fastighet vid Stora Torget. Butikerna har namn som Rådhuset Man, Rådhuset Kvinna, Designers Corner med mera.

Rådhuset är även namnet på själva fastigheten där Rådhuskompaniet har sina butiker. Konkursärendet gäller dock inte fastigheten utan enbart de butiker som kallas Rådhuset.

Rådhuskompaniets vd Linda Landenberg skriver i sin inlaga till domstolen att företaget är på obestånd, det vill säga konkursmässigt.

Om ett företag ansöker om konkurs på egen begäran beslutar tingsrätten oftast samma dag att konkursen ska vara ett faktum.

Men i fallet med Rådhuskompaniet AB har tingsrätten ännu inte beslutat om konkurs, beroende på att företaget lämnat in ett alltför gammalt registreringsbevis.

När ett aktuellt registreringsbevis inkommit ska tingsrätten avgöra ärendet. Det är mycket sannolikt att det då blir beslut om konkurs.

Vad som vid en konkurs ska hända med de butikslokaler som Rådhuskompaniet idag hyr är oklart. Det säger Robert Ahlstedt, affärsområdeschef vid Castellum som äger fastigheten Rådhuset.

– Det är ett tidigt skede och vi kan ännu inte lämna några kommentarer. Det här blir i första hand en fråga för konkursförvaltaren, uppger Robert Ahlstedt.

I fastigheten finns två företag som säljer kläder, dels Rådhuset, dels Filippa K. Rådhuset hyr större delen av de butiksytor i fastigheten som används för klädförsäljning. Filippa K har inget med den aktuella konkursansökan att göra.

Rådhuskompaniet har ett tiotal anställda. Av företagets årsredovisningar framgår att verksamheten gått med förlust under lång tid. Under 2013-2016 uppgick de årliga underskotten till mellan 500 000 och 2,6 miljoner kronor.

Rådhuset uppfördes ursprungligen 1645 och har under åren främst fungerat som domstol. 2012 omvandlades byggnaden till modevaruhus. I fastigheten finns även kontor samt resturangen Frenchi.

Tidningen har utan framgång sökt företrädare för Rådhuskompaniet AB.

Företagets tidigare vd Susanne Kylberg lämnade verksamheten för bara ett par månader sedan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Wolters