Det var den 5:e december som UNT första gången skrev om Trafikverkets pågående projekt för att göra länsväg 282 säkrare, och om hur boende längs vägen hört av sig och varit oroliga och upprörda över hur nya vägräcken gjort vägen alldeles för smal.

Nu har Trafikverket lyssnat på kritiken, och monterat ner ett av de nya plåträckena.

– Det är jättebra, det är helt underbart, säger Lännabon Ulf Pichl, som engagerat sig i frågan efter att han och flera bekanta fått backspeglar avslagna när de tvingats närmare vägens mitt efter åtgärderna.

Léni Litgård Maot är Trafikverkets projektledare för arbetet längs vägen, som är viktig för både pendlare och tyngre trafik.

– Det stämmer att vi plockat ner räcket, vi har lyssnat på synpunkterna, säger hon.

– Vi har kontrollerat och det hade blivit fel, det var för tajt och stämde inte med reglerna.

Hur kunde det bli så från början?

– Entreprenören bygger utifrån ritningar som vi får från projektör, och det hade blivit fel i den handlingen. Vi försöker kontrollera allt, men ibland kan det bli fel, säger Léni Litgård Maot, som också uppmanar fler att höra av sig med specifika synpunkter om man har sådana.

– I samband med era artiklar blev det många fler som hörde av sig och det är bra att vi får underlag. Det har varit lättare för oss sedan dess.

De närmsta veckorna är det enligt Léni Litgård Maot annars planerat för färdigställande av projektet, som har handlat om just att sätta upp nya vägräcken, och om att röja terrängen från farliga föremål där man inte kan montera räcken.