Proteststorm mot glas och metall i känslig miljö

Tusen gånger nej. Det klara beskedet ingår i floden av synpunkter som lämnats till Uppsala kommun om byggplanerna i Odinslund, nära Domkyrkan. Förslaget möter stora protester.

17 februari 2019 07:00

”Uppsala har blivit förstört nog” skriver nejsägaren, som är en av drygt 200 som yttrat sig om byggförslaget under hösten och vintern. De allra flesta svar kommer från privatpersoner och innehåller kritik av varierande styrka. Inget ovanligt med det – den som är likgiltig eller rentav gillar ett byggförslag sätter sig sällan ner och formulerar ett yttrande. Men mängden svar visar att planerna i Odinslund engagerar Uppsalaborna särskilt starkt.

LÄS MER: Uppsalabornas förslag - turistbyrå, park eller kafé

Förslaget gäller två nya byggnader i hjärtat av det akademiska och kyrkliga Uppsala, snett emot Helga Trefaldighetskyrkan och bredvid gamla Lindska skolan, Villa Anna. Marken är obebyggd och används till stor del som parkeringsplats. En stiftelse med representanter för Uppsala universitet, studentkåren, kommunen och vetenskapssamhället äger de befintliga byggnaderna i kvarteret Ubbo och fick redan på 1960-talet en byggrätt mot Odinslund. Stiftelsen står bakom byggplanerna, som stötts och blötts i decennier. Nu är de närmare ett förverkligande än på länge.

LÄS MER: Nytt försök att bygga i Odinslund

Förslaget innehåller student- och forskarbostäder, hotell och ett så kallat Science Gallery, tänkt som en mötesplats för forskare och allmänhet med föreläsningar, utställningar, kafé och annan verksamhet. En ny vinkelbyggnad i tre våningar mot Odinslund och fyra våningar mot Villa Anna samt ett trevåningshus med bostäder ingår i planen. Ett befintligt brygghus från 1800-talet rivs medan övriga hus i kvarteret skyddas mot rivning och förvanskning, enligt förslaget.

Vinkelhuset med stora glaspartier och metall mot Odinslund får rejält mothugg i svaren. Byggherren vill se ett hus med hög arkitektonisk kvalitet som upplevs öppet mot gångstråket och parken, men bland svaren finns i stället farhågor för att materialvalet ger byggnaden en kall och ”själlös enformighet”. Statens fastighetsverk är en av de instanser som menar att glas inte är så genomskinligt som skisserna antyder. Svenska kyrkans pastorat och de närmast berörda församlingarna – Domkyrko och Helga Trefaldighet – anser att glas och metall är ”totalt avvikande" i området. Liknande synpunkter finns i många svar. Upplandsmuseet anser exempelvis att de nya husen skulle innebära en ”kraftig förvanskning” av Odinslund. Uppsala Vatten varnar för att marken ligger i en "extremt känslig zon" för grundvattnet och efterlyser en riskbedömning och en alternativ plats för nybyggnaden.

LÄS MER: Glasfasad och metall i Odinslund

Många som svarat, både Uppsalabor och olika instanser, välkomnar i och för sig nya hus och verksamheter på platsen men gillar inte det aktuella förslaget. Föreningen Vårda Uppsala vill se byggnader som ”samlar upp och ordnar miljön mot Odinslund”. I dag är platsen mest en baksida, enligt föreningen.

När UNT fångar in några röster från förbipasserande i Odinslund en mulen februaridag blir betyget för byggskisserna mer blandat. Amelie Johansson är på väg till biologistudierna och går ofta här. Bevarad grönska på platsen är viktigt för hennes del. Byggplanerna är en nyhet:

– Men det är kanske inte så konstigt att man vill bygga något här. Blir det inte för högt så skulle det nog kunna bli bra, säger hon.

Per och Diane Nelander är också väl hemmastadda i området och dessutom insatta i byggplanerna. Per Nelander har sin yrkesbakgrund i branschen:

– Men nu är jag pensionär och kan säga precis vad jag tycker, konstaterar han.

Och tycker gör de:

–  Ska det byggas så måste det självklart anpassas till omgivningen. Det här är en glaslåda som inte passar in på något sätt, lyder deras dom.

LÄS MER: Nya universitetsplaner möttes med fnysningar

Nu arbetar kommunens stadsbyggnadsförvaltning med att sammanställa alla synpunkter som kommit in. De presenteras sedan för plan- och byggnadsnämnden som avgör om och hur planerna ska gå vidare.

Odinsund består av parkområdet och allén som förbinder området vid Domkyrkan och Helga Trefaldighets kyrka med Slottet, Carolina och Botaniska trädgården.

Allén anses vara Uppsalas äldsta. Den anlades 1759 under överinseende av Carl von Linné.

Obelisken till minne av Gustav II Adolf i mittgången restes 1833.

Flera byggnader har rivits och tillkommit genom åren. I kvarteret finns i dag byggnader från 1600-talet till kårhuset från 1967.

Odinslund ingår i riksintresset för kulturmiljön och det kommunala kulturmiljöområdet i Uppsala.

Källor: Upplandsmuseet, Uppsala kommun.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ola Lindqvist