Privata äldreboenden uppges bättre

Vinster i välfärden är en minst sagt omdebatterad fråga. En färsk undersökning visar att de privata äldreboendena i Uppsala håller högre kvalitet än de kommunala – även om resultatet är omdiskuterat.

16 januari 2018 10:40

Det är bransch- och arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna som har gjort en sammanställning utifrån en stor rikstäckande undersökning som Socialstyrelsen nyligen gjort om kvaliteten i äldreomsorgen.

I Uppsala kommun visar det sig att 17 av 20 boenden med högst resultat – utifrån en rad med kritierier – är privata.

Varav de fyra högst placerade.

– Som exempel har privata utförare i mycket högre utsträckning aktuella rutiner för vårdplanering på plats, exempelvis rutiner för läkemedelsgenomgångar, jämfört med kommunala boenden. Vi ska inte motarbeta dem som lyckas bra, utan i stället lära av varandra, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna i ett pressmeddelande.

I detta nu förbereder Regeringen ett förslag om vinsttak för privat driven äldreomsorg. Något som Vårdföretagarna tar avstånd ifrån.

– Det bygger på missuppfattningen att vinstdrivande verksamheter håller sämre kvalitet. Socialstyrelsens undersökning bekräftar återigen att privata äldreboenden håller minst lika eller högre kvalitet än sina kommunala konkurrenter, säger Håkan Tenelius i pressmeddelandet.

Bo Engström, som är plan- och avdelningschef vid Uppsala kommuns äldreförvaltning, är frågande till resultatet i undersökningen.

– Det här är inte första gången som Vårdföretagarna gör ett så stort nummer av undersökningarna, och man får en känsla av att det på något sätt finns en större medvetenhet hos privata aktörer om att alltid rapportera in hundraprocentiga värden kring det här, men den bilden inte får helt stöd i en annan typ av undersökning som bygger på vad de som får tjänsterna upplever, säger han.

I Socialstyrelsens undersökning ingick totalt 2 128 enheter, varav 30 äldreboenden var från Uppsala kommun.

Uppsalas fem bästa äldreboenden

1. Liljeforstorg 4 (enskild).

2. Lundgården (enskild).

3. Ferlin (enskild).

4. Balder (enskild).

5. Myrbergska gården (offentlig).

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gustaf Andersson

Ämnen du kan följa