Privat vårdgivare vill avlasta BUP

Nu startar Smart Psykiatri i Uppsala. Företaget som är specialiserat på neuropsykiatriska utredningar. De anser att deras verksamhet kommer kunna avlasta BUP.

25 april 2019 07:00

De håller till i gamla fängelset vid Dag Hammarskjölds väg. Där är ljust och luftigt, och på golven står tavlor som ska sättas upp. Ännu är flertalet av de tio arbetsrummen tomma. Smart Psykiatri är nyinflyttade på adressen och även i Uppsala. Mottagningen öppnades 1 april.

– Vi finns i Mörby i norra Stockholm och ska öppna i Växjö och Uppsala, säger grundaren och psykiatern Lotta Borg Skoglund, som bland annat har forskat på sambandet mellan neuropsykiatriska diagnoser och beroendeproblem.

Vi sätter oss i ett konferensrum som används för första gången. Smart psykiatri startade i maj 2018 av henne och Martin Hammarström som är vd. De är övertygade om att de har en viktig funktion att fylla, inte minst med tanke på de långa köerna till BUP och till andra psykologer inom den offentliga vården.

– Vi vill inte konkurrera med den offentliga vården utan vår ambition är att vara ett kompletterande, privat alternativ, säger Lotta Borg Skoglund.

Det är främst neuropsykiatriska utredningar av barn, unga och vuxna som de kommer att jobba med. Till de neuropsykiatriska tillstånden räknas bland annat adhd, autism, tics, intellektuell funktionsnedsättning, tvångssyndrom (ocd) med flera.

Men även behandlingar, handledningar och föreläsningar är tjänster som de erbjuder. Personalen kommer från Stockholm och de har erfarenhet av den offentliga vården.

– Vi vill vara en länk i kedjan och samarbeta med BUP, habiliteringen elevhälsovården och vuxenpsykiatrin. Ett sådant samarbete har vi i Mörby med Norrtälje kommun. De är våra vårdgrannar. Det fungerar jättebra, säger Lotta Borg Skoglund.

Varför satsar ni just i Uppsala?

– Dels har jag jobbat här tidigare, dels forskar jag för Uppsala universitetet. Och pendlingsavståndet för personalen från Stockholm är lagom, säger Lotta Borg Skoglund.

– Och så är det långa köer till BUP här i Uppsala. Vi kan avlasta dem. Redan i dag skickas och söker sig många patienter till Stockholm från Uppsala för att utredas, säger Martin Hammarström.

– Det är alltid en fördel att utredningar görs så nära personens vardagsliv som möjligt. Att kunna åka ut till någons skola och träffa elevvårdsteamet kan ge många svar och förklaringar, säger Sonja Khodadad Zadeh, psykolog och mottagningschef i Uppsala.

Barn och unga som söker sig till företaget får kostnadsfri utredning. För vuxna är det vanlig patientavgift på 350 kronor som gäller. Ännu har företaget inte avtal med Region Uppsala, vilket innebär att företagets övriga tjänster som behandling, handledning och utbildning bekostas av patienterna själva.

– Våra patienter har fått lite felaktig information från olika håll. Men så är det nog när man bryter ny mark, säger Martin Hammarström.

År 2015 kom nya patientlagen och i och med den fick patienterna mycket större möjlighet att själva välja sin vård.

– Tänk så mycket lidande som skulle kunna minskas om en massa familjer i kö får kortare väntetider. Vad kostar det inte i psykiskt lidande när ett barn inte går till skolan eller när de bråkar på skolorna. Så mycket är vunnet om barn och unga får snabbare hjälp. Dessutom är det en samhällsekonomisk besparing. I dag kan många föräldrar inte jobba på grund av att deras barns vardag inte fungerar, säger Lotta Borg Skoglund.

Psykolog Sonja Khodadad Zadeh tillägger:

– En utredning görs inte enbart för att konstatera en diagnos och visa på vilka problem den personen har. Viktigt är också att hitta personens talanger och styrkor.

Ny patientlag för fyra år sedan

År 2015 kom patientlagen vars mål är att stärka patienters ställning och främja deras integritet, självbestämmande och delaktighet.

En viktig nyhet i lagen är att patienten ska ges möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad vård och öppen specialiserad vård i hela landet.

Patienter får bland annat utvidgad möjlighet till en ny medicinsk bedömning i valfritt landsting och kan välja en fast läkarkontakt i ett annat landsting än hemlandstinget.

Källa: SKL och Vårdgivarguiden

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Frithiof