Pris till forskning om förlossningsdepression

Forskning om förlossningsdepression belönas med medicinskt pris.

13 augusti 2019 08:30

Uppsalaforskaren AlkistisSkalkidou tilldelas Eric K. Fernströms Svenska pris på 100 000 kronor. Hon belönas för sin forskning om kvinnors mentala hälsa i samband med förlossning. AlkistisSkalkidou utvecklar bland annat metoder för tidig upptäckt av förlossningsdepression, som drabbar mer än var tionde nybliven mamma. Med hjälp av AI och maskininlärning ska algoritmer förutsäga vilka kvinnor som är i riskzonen att utveckla depression, så att vårdens resurser kan styras rätt.

– Att få priset är en stora ära. Jag får extra kraft att arbeta vidare inom det här området som länge varit försummat inom forskningen, säger Alkistis Skalkidou som är professor på institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet.

Prisceremonin hålls i Lund på Forskningens dag den 6 november.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Jewert

Ämnen du kan följa