Porrsurfande tjejer tar mer risker

Flickor som tittar på porr är inte bara mer sexuellt intresserade och erfarna än sina jämnåriga kamrater. De har också oftare en mer risktagande livsstil.

13 juni 1916 15:22

Det framgår av en enkätstudie bland närmare 400 flickor i gymnasiets årskurs ett i två städer i Mellansverige. Studien publiceras i facktidskriften European Journal of Contraception & Reproductive Health Care.

– Det är viktigt att vi som arbetar med ungdomar i vården eller skolan känner till att flickors porrtittande ofta hänger ihop med riskbeteenden som rökning och alkoholkonsumtion. Samtidigt vill jag betona att skillnaderna mellan flickor som tittar på porr och flickor som inte gör det i det stora hela är små. Det är framför allt skillnader i sexuella erfarenheter som är framträdande, säger barnmorskan Magdalena Mattebo, forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet.

Oavsett om flickorna tittade på porr eller inte skattade till exempel en stor majoritet av dem sin hälsa som god eller mycket god och båda grupperna var ungefär lika nöjda med livet i stort.

– Det enda problem som var klart vanligare bland flickor som tittade på porr var problem med kamratkontakter. Var sjätte flicka som tittade på porr hade sådana problem. Rökning, snusning och alkoholkonsumtion var också betydligt vanligare i den gruppen, säger Magdalena Mattebo.

Enligt enkätsvaren hade över hälften av flickorna åtminstone någon erfarenhet av att ha tittat på porr, nästan var tredje gjorde det ibland och några få tittade mycket.

– Detta är betydligt lägre andelar än bland jämnåriga pojkar. Samtidigt är det slående hur lika de unga porrtittande flickornas attityder och fantasier kring porren är jämfört med vad jämnåriga porrtittande pojkar uppgett i våra studier, säger Magdalena Mattebo.

Flickorna som hade erfarenheter av pornografi hade själva aktivt tagit initiativet till att titta på porr, första gången vid i medeltal 14 års ålder. Även om de för det mesta hade diskuterat porr med till exempel tjejkompisar eller någon partner var själva porrtittandet inte något som flickorna gjorde tillsammans med andra.

43 procent av flickorna som tittade på porr hade fantasier om att kopiera sexuella handlingar som de sett i porr och en nästan lika stor andel uppgav att de verkligen hade gjort det. Ändå hade färre än var tionde erfarenheter av gruppsex, som var den näst vanligaste sexfantasin.

Andelen flickor som hade sexuella erfarenheter i form av samlag, munsex eller analsex var genomgående högre bland flickorna som tittade på porr än bland flickorna som inte gjorde det.

38 procent av flickorna som tittade på porr hade erfarenheter av kompissex och 45 procent av dem hade haft så kallade engångsligg. Det är ungefär dubbelt så höga andelar jämfört med flickorna som inte tittade på porr.

– Det är dock viktigt att betona att detta inte behöver innebära att det finns ett orsakssamband mellan porrtittande och mer erfarenheter av sex. Det kan ju vara så att unga tjejer som är intresserade av sex både är mer benägna att titta på porr och att ha sex, säger Magdalena Mattebo.

Finns det några skäl att se ungdomars porrtittande som ett problem?

– Ungdomar själva säger att porr förmedlar en väldigt stereotyp bild av könsroller där kvinnorna förväntas se ut på ett visst sätt, ofta i en underlägsen roll. Männen förväntas också se ut på ett visst sätt och framställs ofta som dominerande. En väldigt ensidig form av sexualitet förmedlas. Sex än intressant och spännande och vi behöver erbjuda arenor och forum dit ungdomar kan vända sig även på kvällar, helger och lov, där det går att föra dialog och diskutera sex och samlevnadsfrågor ut helt andra perspektiv än det porren förmedlar, säger Magdalena Mattebo.

Över hälften har tittat på porr

54 procent av flickorna hade i 16-årsåldern erfarenheter av pornografi.

30 procent av flickorna tittade åtminstone ibland på porr, de flesta dock mindre än en gång i veckan.

Hälften av flickorna som hade erfarenheter av porr hade aktivt sökt efter porr när de var 14 år.

Alla flickor som tittade på porr var ensamma när de gjorde det.

Totalt sett dominerade ”mjukporr” flickornas porrtittande, följt av hårdporr och lesbisk porr.

För flickor som tittade på porr minst en gång i veckan var dock hårdporr förstahandsvalet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!