”Pollensäsongen håller sig över sommaren”

Pollensäsongen blev både mildare och kraftigare än i fjol. Säsongen har präglats av ovanliga inslag samt mycket vitt ludd i luften.

19 juni 2019 12:00

Förra året var pollenblomningen kraftig i Uppland och längs med östkusten. Följer man naturcykeln skulle det därför vara mindre pollen i år, enligt Agneta Ekebom, biolog på Naturhistoriska riksmuseet som kartlägger pollensäsongen.

– Mängden av björkpollen under årets blomning i år har varit ungefär hälften av förra årets, vilket var vad vi väntade oss. Trots det har det funnits vissa kraftiga inslag av pollen, säger hon.

Ett par dagar uppmättes mycket höga halter av pollen under vårens björkblomning. Det har även varit höga halter av mer ovanliga pollensorter som sälg och vide.

– Det har även varit kraftig blomning av icke-allergiframkallande träd som asp och olika poppelarter vilket har lett till att det varit ovanligt mycket vitt ludd i luften, säger Agneta Ekebom.

Samtidigt har vädret, som pendlat mellan värme och kyla under våren förhindrat andra sorter att blomma. Som exempelvis ekblomningen som i år var rekordlåg.

Pollensäsongen går i tre cykler. Efter vårblomningens allergismocka, som nådde sin kulmen i slutet av april, väntar nu gräspollen till midsommar, samt gråboblomningen i juli och augusti.

– Själva pollensäsongen håller i sig över sommaren, till och med in i september även om halterna blir lägre.

Hur blir pollensäsongen nästa år?

– Följer man cykeln för björk så kan vi vänta oss en kraftigare blomning om inget exceptionellt händer. Men det är först i februari eller mars som vi vet hur pollensäsongen kommer bli, säger Agneta Ekebom.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
David Rydell