Politikerna är eniga om investeringarna

Fort och fel tycker Lina Nordquist (L) om sjukhusstyrelsens investeringsplaner. Ett dåligt underlag för beslut som togs 2013 påverkar fortfarande anser Vivianne Macdisi (S).

25 september 2017 08:01

Vivianne Macdisi är ordförande i sjukhusstyrelsen, Lina Nordquist är andre vice ordförande. Det de har gemensamt är oron över att stora och nödvändiga investeringar väntar på Akademiska.

– Vi ifrågasätter inte behoven av investeringar, men är bekymrade över kostnaderna. Styrelsen var enig i beslutet om investeringsplan. Enligt beslutsunderlaget vi fick av tjänstemän och företrädare för Akademiska har man tagit höjd för det befarade underskottet för J-huset, och investeringsbudgeten kommer att hålla sett över hela sexårsperioden 2018-2023, säger Vivianne Macdisi.

Hon anser att det stora genombrottet i förslaget är att det nu kommer att tas ett helhetsgrepp för investeringar i kvinno- och barnsjukhuset där neonatal- och förlossningsavdelningar, barnakuten och ny ambulanshall till F-blocket ingår.

Lina Nordquist är inte imponerad av beslutet att först nu utreda kvinno- och barnsjukhuset och hänvisar till en motion som Liberalerna lade i januari 2015. Hon ser ianspråktagandet av reservmiljoner som en bekräftelse på att majoriteten inte har ordning på investeringar och kostnader:

– Det går fort och blir fel. Höglagerhissen är ett exempel där man först tar ett beslut och sedan drar tillbaka det. Likadant med neonatalavdelning där ett fattat beslut rivs upp och kombineras med utredning av kvinno- och barnsjukhuset.

Hon är också upprörd över fastighets- och servicenämndens beslut att ett nytt tillagningskök ska byggas, en investering på 345 miljoner kronor. Pengar hon anser borde användas till sjukvårdens behov.

Vivianne Macdisi poängterar att tillagningsköket inte finns med på sjukhusstyrelsens priolista:

– Det kommer inte att kunna putta ut något från den listan, där cyklotronen och arytmilabb ligger närmast efter utredningsuppdragen för F-blocket och centralblocket med bland annat operations- och röntgenavdelningar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Lille