En höstmorgon förra året skulle polisen köra sin tjänstebil från parkeringen vid polishuset ut på Svartbäcksgatan. I korsningen med en gång- och cykelbana kolliderade en cyklist med bilen. Cyklisten kastades av cykeln, landade på bilens motorhuv och slog i marken, men klarade sig utan frakturer. Mannen fick bland annat svullnad, ömhet och en vätskeansamling i höften som krävde sjukhusvård.

Polisen åtalades för att ha orsakat olyckan men nekade till brottsmisstanken och förklarade vid rättegången att hon hade stannat bilen en kort bit in på gångbanan, för att kontrollera trafiken. Plötsligt körde cyklisten in i den stillastående bilens ena sida och slog i marken. Cyklisten förklarade å sin sida att han cyklade i normal hastighet men inte hade möjlighet att väja för bilen som plötsligt dök upp från parkeringen. Två vittnen som befann sig i närheten, båda poliser, hördes också vid rättegången.

Tingsrätten slår fast att polisens bil, även om den stod stilla, befann sig så långt in på gång- och cykelbanan att cyklisten inte hade någon chans att undvika kollisionen. Polisen var därför oaktsam och brast i sin skyldighet att lämna cyklisten företräde. Det faktum att utfarten är skymd påverkar inte domstolens bedömning. Polisen döms till 40 dagsböter för vållande till kroppsskada och brott mot trafikförordningen.