Gränby och Kvarngärdet är områden i stor förändring med många nybyggen, ett arenaområde i expansion och omfattande renoveringar. Men trots det tydliga yttre lyftet för stadsdelarna har de varit hårt drabbade av våldsdåd och kriminalitet det senaste året. I fredags sköts en person till döds på öppen gata i Gränby.

Enligt Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande, har Uppsala kommun fått signaler på senare tid om en utbredd social oro i området, som inte bara handlar om grov brottslighet. Enligt honom hotas exempelvis parkeringsvakter och fastighetsskötare när de gör sitt jobb.

– Det har blivit något av ett laglöst land där kriminella tagit över. Vi har kontakt med fastighetsbolag och andra aktörer som berättar att deras medarbetare hotas av enskilda eller unga vuxna i grupp. Det är också problem för parkeringsvakter och en allmän oordning.

Han säger att kommunen fångat upp de "allvarliga orostecknen" under det senaste halvåret och att dialogen mellan aktörerna i stadsdelen nu har stärkts. En så kallad områdesgrupp har bildats och det har hållits trygghetsvandringar.

– Alla aktörer hade möte så sent som i tisdags, där slutsatsen blev att läget i dag är helt oacceptabelt och att det måste vara nolltolerans mot hot och kriminalitet, säger Erik Pelling.

I en artikel i UNT efter dödsskjutningen uttalade flera boende i Gränby en stor frustration över att polis och politiker inte gör tillräckligt för att skapa en trygg stadsdel. Deras känsla är befogad, menar han.

– De har rätt, de ska kunna förvänta sig mer. Vi måste ta det här på än större allvar nu. Men det är bara tillsammans vi kan åstadkomma något, genom att anmäla brott, genom att nattvandra eller genom andra engagemang. De kriminella är i minoritet, det ska man inte glömma.

En viktig roll spelar Uppsala ungdomsjour inom socialförvaltningen, menar Erik Pelling. De arbetar mycket på fältet och möter boende och de som arbetar i stadsdelarna, inte minst på skolor och fritidsgårdar. Hilde Wiberg är enhetschef på ungdomsjouren. Enligt henne ska de under kommande vecka vara på plats i Gränby.

– Vi måste prata värderingar med de unga. Den oro och rädsla som finns är det viktigt att vi fångar upp. Vi får inte acceptera att våldet blir en del av vår vardag, och vi måste tidigt hitta de unga som imponeras av en kriminell livsstil, säger Hilde Wiberg.

På senare år har mycket fokus legat på Gottsunda, som pekats ut som ett av de så kallade utsatta områdena i Sverige. Erik Pelling säger att han fått höra att kommunen bara fokuserar på Gottsunda. Men det är fel, menar han.

– Vi ska få bort Gottsunda från listan över utsatta områden, men vi vill inte ha dit någon annan stadsdel i stället.