Pelling: "Har fått positiva signaler"

Erik Pelling (S) har fått positiva signaler kring utvecklingen på UKK. "VD och styrelsen har tagit till sig av vad som behöver göras", säger han.

15 juni 2019 08:00

I maj gick Erik Pelling (S) ut i ett öppet brev och gav Lena Åberg Frisk sitt stöd. Som kommunstyrelsens ordförande är han också ordförande i UKK:s ägare Uppsala Stadshus AB.

Efter det bjöds han, stadsdirektör Joachim Danielsson och förhandlingschefen Anna Lind, in till möte av och med fackklubben Unionen på UKK. I klubben finns ett djupt missnöje med Lena Åberg Frisks ledarskap, vilket bland annat synts i en arbetsmiljöenkät.

– Vi hade ett bra möte, där de gav sin version av vad som förevarit. Det var bra att träffas och prata. Men nu är det VD:s och styrelsens uppdrag att gå vidare, och det har de gjort på flera sätt. Jag har fått positiva signaler av vad som sker nu, säger Erik Pelling.

Har din syn på läget på UKK påverkats av något som framkom på mötet med Unionen?

– Nej. Uppenbarligen finns det saker UKK behöver jobba med när det gäller ledning, styrning, vd:s och styrelsens respektive roll och hur förändringsarbete bedrivs. Men det var känt sedan tidigare och min bild är att styrelse och vd tagit till sig det.

Enligt en uppgift till UNT har vd Lena Åberg Frisk fått något slags restriktioner i sitt utövande på UKK. Stämmer det?

– Hon har fått stöd och förstärkning av kommunens centrala personalfunktion, fler som hjälper till helt enkelt. Så restriktioner vet jag inte om jag skulle kalla det. Vi har modeller för hur förändringsarbete och förankring i våra organisationer ska gå till och det gäller att följa de modellerna, säger Erik Pelling.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Niklas Skeri

Ämnen du kan följa