2013 meddelades att Pelle Svanslös Hus, som inrymdes i landshövdingens före detta stall på Dag Hammarskjölds väg 9, skulle stängas. Sedan dess har lokalerna hyrts av Uppsala kommun och Pelle Svanslös öppna förskola har inrymts i fastigheten sedan 2014. Det före detta stallet ägs av Statens Fastighetsverk, SFV, som förvaltar drygt 2 300 fastigheter. Bland annat förvaltas regeringsbygnader och ambassader men även andra fastigheter som har ett kulturhistoriskt värde. I januari gjorde SFV bedömningen att Pelle Svanslös forna hem inte behövdes för den långsiktiga verksamheten och att fastigheten kan komma att säljas.

– En försäljning kommer sannolikt att genomföras på öppen marknad av en upphandlad mäklare. Idag finns ingen exakt tidplan för Uppsalaobjektet men det kan bli aktuellt inom några år, säger Daniel Biazzi, enhetschef på SFV.