Paula Bieler (SD) lägger locket på

En stor grupp SD-medlemmar lyfter fram Paula Bieler som ordförandekandidat. Bieler har meddelat att hon kandiderar, men vill inte svara på varför.

13 mars 2018 20:00

Nästa vecka håller Sverigedemokraterna distriktsstämma, en stämma som präglas av den uppmärksammade SD-sprickan i Uppland. Paula Bieler har via sin Facebooksida meddelat att hon kandiderar till ordförandeposten efter nio år i partiet.

En stor grupp SD-medlemmar väljer också lyfta fram henne som ordförandekandidat inför kommande veckas distriktsstämma. UNT har sökt Paula Bieler för en kommentar kring varför hon nu väljer att kandidera till posten, men Bieler har avböjt. I sitt svarsmejl skriver hon: "Frågan om distriktets styre är en fråga för distriktets medlemmar. Jag avser inte kommentera det på annat håll än just i kontakt med medlemmar". Hon vill heller inte kommentera den spricka inom SD som UNT kunnat berätta om de senaste dagarna.

Men på sin Facebooksida skriver Paula Bieler däremot öppet om "rykten, spekulationer och baktalande" med adress till "medlemmar i SD Uppland".

"Jag är medveten om att det sedan en tid tillbaka florerat ett antal rykten och spekulationer. Tyvärr har jag också fått veta att vissa hittills nåtts av i första hand baktalande av kandidater, och att detta i vissa fall dessutom skett inför allmänheten via olika öppna kanaler. För egen del är detta det enda jag kommer skriva, eller kommentera, öppet inför fler än medlemmarna och det gör jag av två anledningar. Dels vill jag med emfas understryka att frågan om distriktets styre är just en fråga för oss medlemmar, ingen annan. Därmed vill jag också be er att liksom vår kommunikationsplan uppmanar inte föra diskussionen där den inte hör hemma. Dit räknas sociala medier såväl som andra former av media. Eftersom jag noterat att det agerats på motsatt sätt, vill jag göra tydligt att jag inte stödjer detta. Tvärtom har jag både bett och uppmanat den som försökt blanda in mig i detta att upphöra med sitt agerande totalt."

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Nicklas Kihlberg/Anna Bill