Händelsen inträffade i april i år. Patienten hade fått en extremt hög östrogendos utskriven av en gynekolog på en vårdcentral. Orsaken till den höga dosen var att svettningar på grund av klimakteriebesvär inte gav med sig. Patienten kallades inte till uppföljande återbesök i syfte att utvärdera behandlingen. På grund av för hög östrogendos drabbades kvinnan av propp i lungan och fick föras akut till sjukhuset. Ett samband med östrogenbehandlingen kan inte uteslutas, skriver IVO i sin anmälan.