Parken som orsakar sprickor

På måndag tar fullmäktige ställning till förslaget att bygga bostäder i Seminarieparken. Men både de rödgröna och alliansen är splittrade i den segdragna frågan. Nej-partierna hotar att fördröja processen ytterligare.

24 mars 2012 10:00

Så här ser läget ut inför omröstningen. Ja-sidan som består av S+M+KD har 48 mandat. Nej-sidan som består av V+MP+C+FP+SD har 33 mandat. En socialdemokrat väntas rösta nej, något som partiet accepterar. De två moderater som är emot väntas följa partilinjen.
– Vi har kommit överens om att alla ska rösta ja. Det finns alltid folk som har olika åsikter. Men vi har sagt att vi ska vara eniga i de stora frågorna och Seminariet är en sådan. Det här är sjätte förslaget till utbyggnaden av kvarteret. Vi behöver fler bostäder och måste komma till ett beslut nu, säger moderaternas kommunalråd Fredrik Ahlstedt.
Ja-sidan har alltså en betryggande majoritet för att driva igenom förslaget om bostäder i parken. Nej-sidan hotar dock sätta käppar i hjulet.
– Vi kommer att yrka på en minoritetsåterremiss. För det krävs bara en tredjedels majoritet i fullmäktige. Det har vi om inte Folkparitet och Centern fegar ur, säger Maria Gardfjell, kommunalråd (MP).

Mohamad Hassan (FP) har för avsikt att diskutera en återremiss. Det innebär att Seminarieparken kommer att fortsätta dela de rödgröna och alliansen, och kritiken är stundtals besk.
– Jag tycker det är dåligt av Socialdemokraterna att göra betongallians med Moderaterna. Det visar vad de står för. Jag vet inte hur det kommer att påverka vårt samarbete i framtiden. Jag hoppas att vi kan få Socialdemokraterna att ändra sig, säger Maria Gardfjell.

Mohamad Hassan kommunalråd för Folkpartiet  säger att splittringen ”så klart” påverkar samarbetet.
– Vi har haft en klar linje från början i den här frågan. Betongpartierna S och M vill inte ta ansvar för miljön som vi andra. Men vi ska ta fram en parkplan för Uppsala så att inte de här frågorna orsakar en schism inom alliansen, säger han.
Centerns kommunalråd Stefan Hanna tror inte att Seminariefrågan påverkar alliansens sammanhållning.
– Vi samarbetar bra i de flesta frågor. Men det får inte blir för många där vi har olika åsikter. Då blir det jobbigt. Just nu struntar Moderaterna i oss och går samman med S. Men vi är inte något betongparti, säger han.

Erik Pelling kommunalråd för S  reagerar på epitetet betongparti och tycker att Hanna och Hassan borde kräva ett nej av övriga allianspartier för fortsatt samarbete om de verkligen vill rädda parken.
– Nu sysslar de bara med populism. Vi har en bra kompromiss om Seminariet i dag, säger han.
Det är dock inte Stefan Hanna beredd att göra.
– Vi hoppas på ett nej. Men tar samtidigt ett helhetsansvar för alliansens politik. Vi skulle inte vinna något på att spräcka alliansen för Seminarieparken, säger han.
Men även inom ja-partierna är åsikterna delade. Enligt Erik Pelling har debatten varit ”het” inom S.   En rundringning bland de lokala socialdemokratiska föreningarna visar att det finns en intern opinion mot parkbygget. En förening, Eriksberg, har öppet satt sig emot en utbyggnad. De flesta vill inte uttala sig offentligt, men flera befarar att ett nej skulle innebära att kommunen tvingas betala stora skadestånd till byggbolaget NCC, och känner sig därför tvingade att säga ja.

Även inom Moderaterna finns åsiktsskillnader. Företrädarna är dock mer frispråkiga. Margareta Blomkvist ordförande i Fyrismoderaterna anser att det är viktigt att partiet kan stå rakryggad för sin bostadspolitik.
– De flesta av de som är emot bor intill Seminariet. Att säga nej för den sakens skull är egoistiskt när Uppsala har sådan bostadsbrist. Skolparken är nedlagd för länge sedan. Få använder gräsmattorna som finns där idag, säger hon.

 

FAKTA

Seminarieparken 
 220 lägenheter planeras
Byggplanerna för kvarteret Se minariet innehåller nya flerbostadshus utmed Ringgatan och Fyrisvallsgatan, mellan fyra och sju våningar höga, med plats för cirka 220 lägenheter och med egna bostadsgårdar mot parken.
Mellan byggnaderna finns öppningar och i bottenvåningarna planeras lokaler för olika verksamheter. De obebyggda grönytorna blir allmän park och utrymmen för spontanidrott samt förskolegård.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!